Skip to main content
فهرست مقالات

نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی اختیار

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 207 تا 216)

کلیدواژه ها :

سوگیری توجه ،اختلال وسواس-بی‌اختیاری ،سوگیری حافظ ،آزمون آستروپ

کلید واژه های ماشینی : محرکهای برپاکننده هیجانی، سوگیری توجه و حافظه بیماران، توجه و حافظه بیماران وسواس، نمره‌های یادآوری محرکهای برپاکننده هیجانی، یادآوری محرکهای برپاکننده هیجانی، محرکهای برپاکننده هیجانی بیش، بیماران وسواس، حافظه، اطلاعات، برپایی هیجانی در سوگیری توجه

هدف این پژوهش شناخت نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس-بی‌اختیار بود.بدین‌منظور براساس یک طرح‌ نیمه تجربی،20 بیمار وسواس-بی‌اختیار با 20 دانشجوی دانشگاه‌ اصفهان که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند،مقایسه شدند و درباره‌ همه آزمودنیها،آزمون استروپ اجرا شد.سپس 50 شی تمیز و کثیف‌ به انها نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا اشیای مشاهده شده را بیاد آورند.تحلیل آماری نتایج نشان داد که بیماران وسواس-بی‌اختیار به محرکهای برپاکننده هیجانی بیش از محرکهای نسبتا خنثی توجه‌ کردند(000/0> P )و اشیا کثیف را بیش از اشیا تمیز بیاد آوردند (000/0> P )درحالی‌که سوگیریهای مذکور در گروه بهنجار وجود نداشت این یافته‌ها با آشکار کردن رابطه بین سوگیری توجه و حافظ در بیماران وسواس-بی‌اختیار و نقش آنها در تداوم شدت بیماری‌ ضرورت توجه به ابعاد مختلف سوگیریها و پایان بخشیدن به دور معیوب آنها را در درمان این بیماران برجسته کرد.

خلاصه ماشینی:

"به عنوان مثال در بررسیهای متعددی این نکته آشکار شده است که بیماران‌ وسواس-بی‌اختیار در مقایسه با افراد بهنجار در برابر محرکهای تهدیدزا و برپاکننده هیجانی بیش محرکههای‌ خنثی سوگیری توجه نشان داده‌اند(لوی،واین اوپن و ون‌ دن هوت،1994؛تتا،لیبویتز،پرانتی،کامرون و پیکرینگ، 19986؛نبوی،13572؛نادری،1375؛نظیری،1381). جدول 2:میانگین و انحراف استاندارد نمره‌های توجه به‌ محرکهای برپاکننده هیجانی قبل از کنترل متغیرهای‌ مداخله‌گر به تفکیک گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تحلیل کوواریانس به منظور بررسی میزان‌ سوگیری توجه به محرکهای برپاکننده هیجانی در دو گروه‌ وسواس-بی‌اختیار و بهنجار در جدول 3 نشان می‌دهند که‌ تفاوت بین میانگین نمره‌های باقیمانده سوگیری توجه،پس‌ از کنترل متغیرهای سن و میزان تحصیلات در این گروهها معنادار است(000/0> P ). جدول 8:میانگین و خطای استاندارد نمره‌های کل‌ باقیمانده متغیر یادآوری محرکهای برپاکننده هیجانی پس‌ از کنترل متغیرهای مداخله‌گر به تفکیک گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون t وابسته به منظور مقایسه میانگین‌ نمره‌های یادآوری محرکهای برپاکننده هیجانی و نسبتا خنثی در گروه وسواس-بی‌اختیار نشان می‌دهند که‌ تفاوتهای مشاهده شده بین میناگینها معنادار هستند (000/0> P ). جدول 9:میانگین و انحراف استاندارد نمره‌های یادآوری محرکهای برپاکننده هیجانی و نسبتا خنثی و نتایج آزمون t وابسته‌ برای مقایسه این محرکها در گروه وسواس-بی‌اختیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر نتایج پژوهش حاضر این نکته را آشکار کردند که بیماران‌ وسواس-بی‌اختیار نه تنها در مقایسه با افراد بهنجار در تعیین رنگ کلمه‌هایی که در آزمون استروپ برپاکننده‌ وسواس بودند،تأخیر بیشتری نشان دادند بلکه میزان‌ سوگیری توجه به محرکهای برپاکننده هیجانی نیز در آنان‌ بیش از محرکهای نسبتا خنثی بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.