Skip to main content
فهرست مقالات

رضایتمندی خانواده شهدا از بیمه تکمیلی در دریافت خدمات پاراکلینیک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 225 تا 232)

ابزار و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی در سال 1394 در شهر تهران، 325 نفر از اعضای خانواده شهدا که از خدمات پاراکلینیک استفاده کرده بودند، به‌روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و رضایتمندی آنان از خدمات دریافتی توسط پرسش‌نامه محقق‌ساخته مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 22 و آزمون‌های مجذور کای و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: بیشترین و کمترین خدمت مورد استفاده به ترتیب خدمات آزمایشگاهی (9/52%) و فیزیوتراپی (7/4%) بود. 91-70% افراد از خدمات دریافتی و 73-58% از محل دریافت خدمات رضایت "زیاد" و "بسیارزیاد" داشتند. رضایتمندی از روند دریافت هزینه بین 40-17% بود. تحت پوشش نبودن خدمت و بازپرداخت طولانی یا ناقص، علت مهم نارضایتی بود. بین رضایتمندی از محل دریافت خدمت و محل سکونت شهر- روستا ارتباط کاملا معنی‌داری به‌دست آمد (001/0p<)، ولی میان سایر متغیرهای دموگرافیک و رضایتمندی از خدمات، محل دریافت خدمت و بازپرداخت هزینه ارتباط معنی­داری مشاهده نشد (05/0p>). همچنین متغیرهای دموگرافیک به‌عنوان عوامل پیشگو، اثر معنی­داری روی میزان رضایتمندی نداشتند (05/0p>). نتیجه‌گیری: رضایت خانواده شهدای تحت پوشش بیمه تکمیلی در دریافت خدمات پاراکلینیک در حد نسبتا بالایی است، ولی این نسبت در مورد محل دریافت خدمات و به‌خصوص در مورد فرآیند بازپرداخت هزینه‌ها به‌طور بارزی کاهش می­یابد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.