Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت یا پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 267 تا 275)

کلید واژه های ماشینی : سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت ، انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی ، سبکهای اسنادی ، دانش‌آموزان ، پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان سال ، انگیزش ، انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی ، انگیزه پیشرفت و سبکهای اسنادی ، انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی

خلاصه ماشینی:

"بین سبکهای اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد درونی-بیرونی،کلی-اختصاصی و پایدار-ناپایدار با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. بین انگیزه پیشرفت و سبکهای اسنادی برای حوادث بد در ابعاد درونی-بیرونی،کلی-اختصاصی و پایدار- ناپایدار با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. academic achievement جدول 1:ماتریس همبستگی متغیرها (به تصویر صفحه مراجعه شود) طبق نتایج نتایج جدول 1،رابطه بین انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی(معدل کلی،نمره درس ریاضیات 4 و نمره درس ادبیات 4)در هر دو جنی معنادار است(01/0> P و 05/0> P )اما بین سبکهای اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد درونی-بیرونی،پایدار-ناپایدار و کلی-اختصاصی با پیشرفت تحصیلی در هر دو جنس،رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر،بین سبکهای اسنادی‌ برای حوادث خوب در ابعاد درونی-بیرونی،کلی- اختصاصی و پایدار-ناپایدار با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ معنادار مشاهده نشد. این امر از زوایای زیر قابل‌ تبیین است: بنا به نتایج تحقیق وایت لی‌1و فریز2(1985 نقل از گیج و برلاینر،1374)کودکان و بزرگسالان معمولا یک‌ نظام اسنادی خودخواهانه را انتخاب می‌کنند،یعنی آنها به‌ طور معمول موفقیت را به عوامل درونی(تلاش و توانایی)و شکست را به عوامل بیرونی(دشواری تکلیف و شانس) اسناد می‌دهند و به این ترتیب از پیامدهای مخرب آن‌ اجتناب می‌کنند. از دیگر دلایل احتمالی رابطهء انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی می‌تواند این باشد که دانش‌آموز برای‌ تبیین موفقیتها و شکستهای خود از سبک تبیینی استفاده‌ می‌کند که به حفظ حرمت خود او کمک نماید؛به این‌ صورت که اگر وی شکستهای خود را به عوامل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی و موفقیتهای خود را به عوامل درونی، کلی و پایدار اسناد دهد در جهت حفظ حرمت خود حرکت‌ می‌کند،این امر در مورد هر دو جنس،مصداق دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.