Skip to main content
فهرست مقالات

فراتحلیل اثربخشی مداخله‌ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 121 تا 140)

کلیدواژه ها :

)

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مداخله‌های گروهی و مقایسه اثربخشی سه روش گروه‌درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی‌رفتاری در اختلال اضطراب اجتماعی با استفاده از فن فراتحلیل با روی‌آورد هانتر و اشمیت بود. بدین منظوردر مورد 47 پژوهش که از لحاظ روش‌شناختی مورد قبول و در 20 سال اخیر در ایران انجام شده بود، فراتحلیل انجام شد. ابزار استفاده شده در این پژوهش چک لیست فراتحلیل بود که 1743 شرکت کننده و تعداد 51 اندازه اثر را در خود جای داد. طبق یافته‌های این پژوهش، میزان تأثیر مداخله‌های گروهی بر اختلال اضطراب اجتماعی، 62/0 و در گروه کودک و نوجوان و گروه بزرگسال نیز 62/0 به دست آمد. همچنین، اندازه اثر گروه‌درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی‌رفتاری به ترتیب 59/0، 69/0 و 68/0 محاسبه شد. بر اساس نتایج فراتحلیل حاضر، اثربخشی مداخله‌های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی، در سطح بالا بوده و اثر آن در گروه‌های کودک و نوجوان و بزرگسال نیز در حد بالا ارزیابی شد. از سوی دیگر، اگرچه هر سه روش گروه درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی‌رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی تأثیر بالایی نشان داد، اما گروه درمانگری شناختی و شناختی‌رفتاری نسبت به گروه درمانگری رفتاری کارآمدتر شناخته شد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.