Skip to main content
فهرست مقالات

فرآینده های خودشناختی و نظامهای پردازش خیر عقلانی و تجربه ای در ایران و آمریکا

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 3 تا 14)

کلیدواژه ها :

هوش هیجانی ،خودشناسی ،پردازش خبر ،ناگویی‌ خلقی

کلید واژه های ماشینی : خودشناسی، هوش هیجانی و ناگویی خلقی، تأملی خودشناسی سازه‌های هوش هیجانی، فراسوی نظامهای پردازش خبر عقلانی، فراسوی نظامهای پردازش خبر، نظامهای پردازش خبر، نظامهای پردازش خبر عقلانی، سلامت روانی، مقیاس، اضطراب فراسوی نظامهای پردازش خبر

سازه‌ها و مقیاسهای متعدد در خصوص فرایندهای خودشناسی،به‌ عنوان تسهیل‌گر و اصلاح‌کننده فرایندهای خود نظم‌دهی،از درجات انسجام و انتزاع متفاوتی برخوردارند.هوش هیجانی و ناگویی خلقی را می‌توان به ترتیب به منزلة سازه‌های خودشناختی‌ جزیی‌نگر در زمینه وجود و فقدان خودآگاهی هیجانی توصیف کرد. دو مؤلفه تجربه‌ای و تأملی خودشناسی سازه‌های هوش هیجانی و ناگویی خلقی در زمینه شناخت خود کلی نگرتر و منسجم‌تر هستند، پس باید با همه ابعاد نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای‌ ارتباط مثبت داشته باشند.یافته‌های پژوهش،در هر دو جامعه‌ ایران و امریکا،نشان دادند دو وجه خودشناسی با همه مؤلفه‌های‌ سیستمهای پردازش خبر تجربه‌ای و عقلانی به صورت مثبت‌ مرتبط بودند،اما مؤلفه‌های سازه‌های هوش هیجانی و ناگویی‌ خلقی چنین ارتباط جامعی را نشان ندادند.افزون بر این،دو وجه‌ خودشناسی در هر دو جامعه ایران و امریکا توانستند متغیرهای‌ سلامت روانی را در فراسوی نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای‌ پیش‌بینی کنند.یافته‌های پژوهش بر مبنای ماهیت در هم تنیده، پویشی،انسجامی و زمانمند فرایندهای خودشناختی،بر ضرورت‌ طراحی مقیاسهای کارآمدتر و لزوم ارزیابی گسترده‌تر تفاوتها و شباهتهای بین فرهنگی در قلمرو خودشناختی صحه گذاشتند.

خلاصه ماشینی:

"دو مؤلفه تجربه‌ای و تأملی خودشناسی سازه‌های هوش هیجانی و ناگویی خلقی در زمینه شناخت خود کلی نگرتر و منسجم‌تر هستند، پس باید با همه ابعاد نظامهای پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای‌ ارتباط مثبت داشته باشند. اما مقیاسهای‌ ناگویی خلقی و هوش هیجانی با همه ابعاد نظامهای‌ پردازش خبر ارتباط نداشتند و این ارتباطها نیز به قوت‌ ارتباط دو وجه خودشناسی نبود،این سبک ارتباط در هر دو جامعه ایران و امریکا به همین شکل بود. در بین مقیاسهای خودشناختی،دو وجه خودشناسی در دو فرهنگ با تمامی زیرمجموعه‌های پرسشنامه نظامهای‌ پردازش خبر ارتباط مثبت و قوی داشت،اما این امر در مورد هوش و هیجانی و ناگویی خلقی صادق نبود. بررسیهای دیگر نیز اعتبار افزایشی این دو وجه خودشناسی را فراسوی پنج عامل بزرگ شخصیت‌ نشان دادند(قربانی و واتسن،2004)،اعتبار افزایشی دو وجه خودشناسی در کنار ارتباط آن با هر چهار زیر مجموعه مقیاس پردازش عقلانی و تجربه‌ای نشان‌ می‌دهد فرایند خودشناختی‌ای که توسط این مقیاس‌ سنجیده می‌شود ماهیت انسجامی و عالی دارد و کارکرد آن تابع انسجام هر دو نظام پردازش خبر عقلانی و تجربه‌ای است. این مطالعه از نوع همبستگی بود و بدیهی است برای‌ ارائه استنبباطهای علی محکم می‌باید در آینده ارتباط نظامهای پردازشی و فرایندهای خودشناختی در قالب‌ کاربندیهای آزمایشی در خصوص تکالیفی که فرایندهای‌ خودشناختی در آنها نقش محوری دارند اعمال شوند،تا میزان احتمالی انسجام بیشتر هر دو نظام پردازش خبر تجربه‌ای و عقلانی در افراد با خودشناسی بالا مشخص‌ شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.