Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی محتوا و ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان ایرانی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 15 تا 34)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،ارزشها ،نظریة ارزشی شوارتز ،زمینه‌یاب ارزشی شوارتز ،تحلیل کوچکترین فضا

کلید واژه های ماشینی : شوارتز، دانشجو، زنان، اجتماعی، ساختار ارزشها، ساختار ارزشهای انسانی در دانشجویان، پیشرفت، مردان، جوانان، سنت

ارزشها،ساختارهایی روانشناختی هستند که درنتیجه تجربه‌های‌ فرهنگی،اجتماعی و شخصی،درونی می‌شوند و پیامدهای خاص‌ خود را دارند.پژوهش حاضر در پی کشف روابط معنایی و ساختاری‌ ارزشها در جوانان دانشجو بوده است.بدین منظور 600 دانشجو (300 مرد و 300 زن)از چهار دانشکدهء دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با «زمینه‌یاب ارزشی شوارتز» (SVS) ،محتوا و ساختار ارزشی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفت.روی آورد آماری پژوهش،برای تحلیل‌ ساختاری و منظومه‌های محتوایی ارزشها،فن تحلیل کوچکترین‌ فضا (SSA) بود.یافته‌های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزشهای انسانی جوانان ایرانی،در سطح وسیعی با الگوی نظری‌ جهان شمول ارزشها(شوارتز،1992)مطابقت دارد و معنابخشی و ساخت‌دهی به ارزشها در مردان و زنان دانشجو مشابه است. انحراف از الگوی مورد انتظار نیز در مواردی مشاهده شده است. عدم مطابقت ریخت ارزشی پیشرفت با ساختار ریخت اصلی،خصیصه‌های‌ ویژه(شاخص فرهنگ)دانشجویان ایرانی را منعکس می‌کند.انحرافهای‌ مشاهده شده بر مبنای همسازی با نظام سیاسی و اجتماعی شدن‌ ایدئولوژیکی در دهه‌های اخیر و تأثیر پس زمینة دویست ساله از جدال اندیشه‌های دو نیروی متعارض اصلاح‌طلبی و سنت‌خواهی‌ تبیین‌پذیر است.پژوهش حاضر،یافته‌های بحث‌انگیزی را در پی داشت‌ که شایسته پژوهشهای تکمیلی است تا بتوان صحت تبیینهای ارائه‌ شده را با معیارهایی دیگر محک زد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزشهای انسانی جوانان ایرانی،در سطح وسیعی با الگوی نظری‌ جهان شمول ارزشها(شوارتز،1992)مطابقت دارد و معنابخشی و ساخت‌دهی به ارزشها در مردان و زنان دانشجو مشابه است. سازمان‌یافتگی ریختهای ارزشی،روابط تعارضی و توافقی و ابعاد مرتبهء بالاتر گسترش خو در برابر تعالی خود و محافظه‌کاری در برابر آمادگی برای تغییر را -همچنان‌که در سازمان‌یافتگی نظری پیش‌بینی شده‌ است-بازنمایی می‌کنند؛مشروط بر این که ریخت‌ ارزشی پیشرفت با سه حرکت به ناحیهء آرمانی نقل مکان‌ کند. با توجه به این‌که ترتیب‌بندی ریخت ارزشی پیشرفت‌ با سازمان‌یافتگی الگوی نظری مطابقت نداشت و دو ارزش‌ منفرد این ریخت(با نفوذ و بلندمرتبه‌جو)در محل مورد انتظار ظاهر نشده‌اند،برای سنجش محتوای ریخت پیشرفت‌ همبستگی ارزشهای منفرد،ریخت پیشرفت با ریختهای‌ ارزشی محاسبه شدند(جدول 3). برای ارزیابی‌ معنای ارزش عرق ملی که در پژوهش حاضر به فهرست‌ ارزشهای زمینه‌یابی افزوده شده است،همبستگی این ارزش‌ منفرد با ریختهای ارزشی محاسبه گردیده است(جدول 6). اما،کدام آرایش اجتماعی با فعالیتهای اجتماعی شدن‌ منحصر به فرهنگ ایرانی ممکن است پیامدهای معمول‌ برای ارزشهای پیشرفت را تغییر داده باشد و موجب ایجاد ساختار متفاوتی از روابط متقابل بین ریخت پیشرفت با سایر ریختها و معنای متفاوت برای آن شده باشد؟ مفهوم پیشرفت در آزمودنیهای این پژوهش را تأثیرات‌ شناخته شدهء اجتماعی-تاریخی توجیه می‌کند. همخوانیهای به دست آمده بین ارزش عرق ملی با ریختهای ارزشی،مشابه همخوانی ارزشهای امنیت ملی، نظم اجتماعی و معتدل با ریختهای ارزشی و محل‌ جایگیری آن مشابه ارزشهای نامبرده در ریخت جهان‌ شمولی‌نگری است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.