Skip to main content
فهرست مقالات

خودکار آمدی و سلامت روانی در دانش آموزان عادی و تیزهوش

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 89 تا 100)

کلیدواژه ها :

خودکارآمدی ،سلامت روانی ،بازخورد ،دانش‌آموزان تیزهوش ،استعداد ،تلاش شانس

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، خودکارآمدی ، هوش ، تیزهوش ، دانش‌آموزان عادی و تیزهوش ، سلامت روانی دانش‌آموز تیزهوش ، دانش‌آموزان ، آزمون هوش ریون ، پرسشنامه ، سلامت روانی در دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر مقایسهء خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموز تیزهوش و عادی بود.بدین منظور 06 دانش‌آموز تیزهوش و 06 دانش‌آموز عادی به شیوه تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون‌ هوش ریون،پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه سلامت‌ عمومی‌ (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند.جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون،تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده شد.نتایج پژوهش‌ نشان دادند که بین سلامت روانی با مؤلفه‌های تلاش،استعداد و بازخورد رابطه معنادار وجود داشت در حالی که هیچگونه رابطه معناداری‌ بین سلامت روانی و مؤلفه شانس مشاهده نشد.از سوی دیگر، دانش‌آموزان عادی و تیزهوش در مؤلفه‌های بازخورد و نارسا کنش‌وری‌ اجتماعی تفاوت معنادار داشتند.نتایج این نکته را نیز آشکار کردند که‌ مولفه‌های خودکارآمدی دختران و پسران با یکدیگر تفاوت ندارند.

خلاصه ماشینی:

"خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش‌ Self Efficacy and Mental Health of Gifted and Normal Students دکتر غلامعلی افروز دانشگاه تهران فرزانه معتمدی کارشناسی‌ارشد روانشناسی چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسهء خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموز تیزهوش و عادی بود. بدین منظور 06 دانش‌آموز تیزهوش و 06 دانش‌آموز عادی به شیوه تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون‌ هوش ریون،پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه سلامت‌ عمومی‌ (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند. دستیابی به‌ ویژگیهای نمونه‌ای از افراد تیزهوش و عادی از لحاظ خودکارآمدی تحصیلی و سلامت روانی هدف اصلی این‌ مطالعه است که با پاسخگویی به سؤالهای زیر پی‌گرفته‌ می‌شود: 1. این پرسشنامه در بررسیهای‌ زمینه‌یابی در کل جامعه و گروههای خاص و در مطالعات مقایسه‌ای بیماریهای روانی در یک جمعیت در زمانهای متفاوت به کار برده می‌شود(کاویانی،موسوی و محیط،0831)و دارای چهار زیرمقیاس است:زیر مقیاس اول‌ (A) شامل موادی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست‌ و نشانه‌های بدنی را دربر می‌گیرد. eigen value جدول 3:ماتریس همبستگی بین سلامت روانی و مؤلفه‌های خودکارآمدی (به تصویر صفحه مراجعه شود) وجود دارد؛هر اندازه سلامت روانی افراد بیشتر باشد از استعداد نگرش بهتری برخوردار خواهند بود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس برای مقایسه دو گروه‌ عادی و تیزهوش در مؤلفه‌های سلامت روانی نشان‌ می‌دهند که بین دو گروه در مؤلفه نارسا کنش‌وری‌ اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر همسو با نتایج‌ برخی پژوهشها(بندورا،7991؛تری،4991؛و پاجارس، 9991)نشان دادند که مؤلفه‌های خودکارآمدی تحصیلی‌ توان پیش‌بینی سلامت روانی را دارند و بین دانش‌آموزان‌ تیزهوش و عادی در مؤلفه نگرش تفاوت وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.