Skip to main content
فهرست مقالات

سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 299 تا 318)

کلیدواژه ها :

سلسله مراتب ارزشی ،ارزشها ،زمینه‌یاب ارزشی شوارتز

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان، شوارتز، سلسله‌مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی، زنان، سلسله‌مراتب ارزشی، سلسله‌مراتب ارزشی جوانان دانشجو، جوانان، جنس، سلسله‌مراتب ارزشی جوانان، مردان

در پی‌دستیابی به سلسله مراتب ارزشی جوانان دانشجو و بررسی اثر متغیرهای جنس و گرایشهای تحصیلی بر آن،600 دانشجو(300 مرد و 300 زن)به نسبت مساوی از چهار دانشکده فنی،علوم انسانی، تربیت معلم و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده،انتخاب شدند و با«زمینه‌یابی ارزشی‌ شوارتز»( SVS )مورد ارزشیابی قرار گرفتند.یافته‌های پژوهش‌ مشخص کردند که ترتیب سلسله مراتبی ارزشی جوانان با سلسله‌ مراتب ارزشی همه-فرهنگی مطابقت داشت.اما برخی از تفاوتهای‌ نامتعارف نیز مشاهده شد.بین مردان و زنان درخصوص ترتیب سلسله‌ مراتبی ارزشها وفاق قابل توجهی دیده شد و دانشجویان با گرایشهای‌ تحصیلی متفاوت،در خصوص ترتیب سلسله مراتبی ارزشها،شباهت‌ زیادی داشتند.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1:میانگین نمره‌های دانشجویان مرد و زن ایرانی‌ در ده ریخت ارزشی همچنین نمره‌های انحراف استاندار ریختهای ارزشی‌ نشان می‌دهند که دانشجویان در ارزشهای پیشرفت، ایمنی،خود رهنموددهی و جهان شمول‌نگری به ترتیب‌ کمترین(87/0،88/0،88/0 و 91/0)و ارزشهای‌ لذت‌جویی،تحریک‌طلبی،قدرت و سنت به ترتیب‌ بالاترین(68/1،56/1،24/1 و 33/1)میزان پراکندگی‌ را در درجه‌بندی ارزشها دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:میانگین نمره‌های دانشجویان ایرانی در ده‌ ریخت ارزشی(به تفکیک جنس) نتایج دو جنس در ارزشهای منفرد حاکی از آن است‌ که در ارزشهای غایی،چهار اولویت نخست دو جنس‌ مربوط به ارزشهای مشابه(امنیت خانوادگی،معنا بخشیدن‌ به زندگی،آزادی و احترام به خود)است،با این تفاوت‌ که برای مردان امنیت خانوادگی و برای زنان معنا بخشیدن به زندگی مهمترین ارزش غایی تلقی می‌شود. جدول 4:میانگی و انحراف استاندارد نمره‌های دانشجویان چهار دانشکده در ده ریخت ارزشی‌ (تعداد نمونه:در هر دانشکده 150 نفر) (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین تفاوت میانگسن نمره‌های ریختهای ارزشی‌ در بین دانشکده‌ها،در بالاترین حد مربوط به ارزشهای‌ تحریک‌طلبی،لذت‌جویی و ایمنی(54/0،50/0 و 44/؛ میانگین بالاتر دانشکده تربیت معلم)و در پایین‌ترین حد مربوط به ارزشهای خیرخواهی(12/0)است. جدول 7:نتایج تحلیل واریانس رتبه‌ای کروکسال-والیس برای مقایسهء دانشجویان چهار دانشکده در ارزشهای منفرد (غایی و ابزاری)(تعداد:در هر دانشکده 150 نفر) (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و تفسیر پژوهش حاضر نشان داد که: سلسله مراتب ارزشی جوانان دانشجو،همچنان‌که‌ فرض شده بود،انعکاس اهمیت ارزشها در خلال گذار از نوجوانی به بزرگسالی است(نمودار 3 * )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.