Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها :

مدل سلامت روانی کامل ،بهزیستی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : بهزیستی، سلامت روانی، مقیاس، روانی، بهزیستی روانشناختی، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی، عاملی مقیاس جامع نشانه‌های سلامت، نشانه‌های سلامت روانی کیز، مدل، ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع

ساختار عاملی مقیاس جامع نشانه‌های سلامت روانی کیز(2000،2005) که شامل 13 زیر مقیاس اندازه‌گیری جنبه‌های لذت‌جویانه(برای مثال‌ بهزیستی هیجانی)و فضیلت‌گرایانه(برای مثال بهزیستی اجتماعی و روانشناختی)است،بررسی شد.88 دانشجوی پسر و 17 دانشجوی‌ دختر دانشگاه تهران،به ترتیب 2،6 و 5 زیر مقیاس بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی را تکمیل کردند.عوامل بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی براساس تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شدند. تحلیل عاملی تأییدی نیز 5 مدل فرضی از 13 نشانه سلامت روانی، مشتمل بر مدل مستقل،تک عاملی،سه عاملی ناهمبسته،سه عاملی، همبسته و سه عاملی همبسته با بار مشترک را بررسی کرد.تحلیل عاملی‌ اکتشافی و تأییدی،نشان داد که مدل سه عاملی همبسته نشانه‌های‌ سلامت روانی،بهترین مدل برازش شده برای تبیین داده‌های حاضر است.

خلاصه ماشینی:

"در مقیاس جامعی که کیز با توجه به تعریف خود از بهزیستی شخصی برای سنجش این مفهوم پیشنهاد می‌کند(که در تحقیق حاضر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد)پاسخگویان به دو زیر مقیاس مربوط به بهزیستی‌ هیجانی با سؤالهایی در مورد وجود عواطف مثبت و رضایتمندی از زندگی و 11 زیر مقیاس مربوط به بهزیستی‌ کارکردی با سؤالهایی که شش زیر مقیاس بهزیستی‌ روانشناختی و پنج زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی را می‌سنجد،پاسخ می‌دهند. در نبود ملاکهای مشخص برای تشخیص سطح‌ نشانه‌3(ملاک تشخیص یک نشانه افسردگی براساس‌ DSM-IV حضور آن به مدت حداقل 2 هفته به صورت‌ دائم یا اکثر اوقات است)،کیز استفاده از دسته‌بندی‌ سه‌گانه مقیاس‌4را به عنوان یک ملاک مشخص در تشخیص سلامت روانی پیشنهاد می‌کند؛در این روش‌ کسانی که نمره‌شان در یک سوم پایین نمره‌های کل‌ نمونه واقع می‌شود،به عنوان افرادی که در یک زیر مقیاس از سطح پایینی برخوردارند،تلقی می‌شوند. مدل سه عاملی همبسته که در آن فرض می‌شود سه‌ عامل بهزیستی روانشناختی،بهزیستی اجتماعی و بهزیستی هیجانی با هم دارای واریانس مشترک‌اند(این‌ مدل همان مدل فرضی مطلوب پژوهش حاضر است). در مجموع با توجه‌ به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی،مدل پیشنهادی‌ کیز که متشکل از سه عامل مجزا اما همبسته به هم‌ بوده است(بهزیستی روانشناختی،بهزیستی اجتماعی و بهزیستی هیجانی)مورد تأیید قرار گرفت. 3-مدل سه عاملی ناهمبسته که در آن سه عامل‌ بهزیستی روانشناختی،بهزیستی اجتماعی و بهزیستی‌ هیجانی وجود دارند،اما فرض می‌شود این سه عامل‌ کاملا مستقل از هم بوده و فاقد واریانس مشترک‌ هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.