Skip to main content
فهرست مقالات

شکل گیری عملیات طبقه بندی در دانش آموزان دوره راهنمایی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 91 تا 102)

کلیدواژه ها :

عملیات طبقه‌بندی ،کمی‌سازی درون‌گنجی ،گرهه‌های ضربی ،دانش‌آموزان دورهء راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : عملیات طبقه‌بندی، شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان، طبقه، عملیات طبقه، دانش‌آموزان دورهء راهنمایی شهر تهران، عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دوره، منطق، آزمون عملیات طبقه‌بندی، پژوهش شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی، دانش‌آموزان

در این پژوهش شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش آموزان دورهء راهنمایی شهر تهران،بررسی شد.1020 دانش‌آموز(510 دختر،510 پسر)پایه‌های تحصیلی اول تا سوم راهنمایی،از پنج منطقه اقتصادی- اجتماعی شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب‌ شدند و آزمون عملیات طبقه‌بندی(کمی سازی درون‌گنجی و گروهه‌های‌ ضربی)در مورد آنها به اجرا در آمد.تحلیل داده‌ها نشان داد: 1)فقط درصد محدودی از آزمودنیهای پژوهش به حد نصاب موفقیت(75%) رسیدند و تراکم درصدها در شرایط مرحلهء بین‌بینی بود.2)بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد.3)میانگین نمره‌های دانش‌آموزان‌ در مناطق غیر مرفه(9،13،16)پایین‌تر از میانگین نمره‌های مناطق 3 و 6 بود.4)مقایسهء نتایج کودکان ایرانی با همتاهای خارجی یک تأخیر سه ساله را نشان داد که با توجه به عدم وجود تفاوتهای زیربنایی، می‌توان آن را به موانعی نسبت داد که در راه تجربه‌های ارتجالی و تفویضهای اجتماعی که بخش عمدهء آن حاصل نارساییهای آموزش‌ رسمی است،وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"بنا بر این،پیگیری مسیر شکل‌گیری فرایند دستیابی به‌ عملیات طبقه‌بندی در خلال دوره راهنمایی،اثر جنس و ساختار اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری این مفهوم و بالاخره،مقایسه نتایج گروههای نمونه با همتاهای‌ خارجی آنها،هدفهای این پژوهش را تشکیل دادند و برای تحقق این هدفها،چهار پرسش مطرح شدند: 1-مفهوم عملیاتی طبقه‌بندی در چه سنی استقرار می‌یابد؟ 2-آیا سنین دستیابی به این مفهوم در دختران و پسران‌ متفاوت است؟ 3-آیا شرایط اقتصادی-اجتماعی در شکل‌گیری این‌ مفهوم مؤثر است؟ 4-آیا دستیابی به این مفهوم در دانش‌آموزان شهر تهران همان سنینی است که در کودکان کشورهای‌ دیگر مشاهده می‌شود؟روش جامعهء آماری این پژوهش متشکل از دانش‌آموزان دورهء راهنمایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 79-78 بود. اگر نمره‌ها بین 1 تا 8 بودند آزمودنی در مرحلهء بین‌بینی‌ و نمره (0)،وی را در مرحلهء اول قرار می‌داد(منصور و دادستان،1374) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1:گرههای ضربی(طبقه‌های متقاطع) نتایج آزمونهای انجام شده بر حسب مراتب زیر بررسی‌ شدند: 1)محاسبه فراوانی درصدی دانش‌آموزان در سه پایهء تحصیلی‌ برای تعیین مراحل اکتساب عملیات طبقه‌بندی و طرح تحلیل واریانس رتبه‌ای کروسکال-والیس‌1به‌ منظور مقایسهء پایه‌های مختلف در سطح مراحل اکتساب؛ 2)محاسبه میانگین،انحراف استاندارد و فاصلهء اطمینان‌ میانگین نمره‌های آزمودنیها در متغیر عملیات طبقه‌بندی‌ و طرح تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین تفاوتها؛ 3)اجرای آزمون t برای مقایسه میانگین نمره‌های دو گروه دانش‌آموزان دختر و پسر؛ 4)اجرای طرح تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون‌ مقایسه‌های چند گانه برای مقایسهء 5 منطقهء آموزشی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.