Skip to main content
فهرست مقالات

ضرایب توافق بین درجه بندی کنندگان

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 103 تا 108)

کلیدواژه ها :

همبستگی ،ضرایب همخوانی ،ضرایب اقلیدسی ،ضریب همانندی تعمیم یافته ،توافق بین درجه‌بندی‌کنندگان

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ، داور ، توافق ، نسبی ، درجه‌بندی ، بیشینهء مقدار ضرایب هم‌خوانی ، ضرایب توافق ، ضریب هم‌خوانی ، مقیاس ، ضریب همانندی

کمتر اتفاق می‌افتد که داوران مختلف در داوریهای خود حتی نسبت به‌ یک امر واحد مجموعه یکسانی به دست دهند.اگر مجموعه نمره‌های‌ دو داور دقیقا برابر با یکدیگر باشد،بیشینهء مقدار ضرایب همخوانی بین‌ نمره‌ها برابر با 1+ خواهد بود.اما به عکس،ضریب همخوانی 1+ دلالت بر این ندارد که دو مجموعه داده‌های مورد مطالعه دقیقا برابر با یکدیگر است.داوران مختلف در واقع تنها درباره وضع نسبی افراد، چیزها یا پدیده‌ها داوری می‌کنند،نه وضع مطلق آنها.مقصود از این‌ مقاله معرفی ضرایبی است که میزان توافق مطلق و همانندی واقعی بین‌ نمره‌های داوران مختلف را به نمایش می‌گذارد.برخی از ویژگیهای‌ همبستگی‌گشتاوری ممکن است برای یک موقعیت معین نامناسب‌ باشد.برای این موقعیتها نوعی ضرایب همخوانی ارائه شده است که‌ بسیاری از آنها متعلق به طبقه ضرایب اقلیدسی است.بحث درباره‌ ویژگیهای مطلوب این گونه ضرایب نشان می‌دهد که چگونه ضرایب‌ همانندی و تعمیم‌های مربوط به آن می‌توانند برای ارزیابی توافق‌ درجه‌بندی‌کنندگان به کار روند و افزون بر این مشخص می‌کند که‌ کدام یک از اطلاعات مربوط به داده‌ها باید از طریق ضرایب مختلف‌ تبیین و از کدام یک از آنها باید صرف نظر شود.

خلاصه ماشینی:

"sample-independent که توسط زیگرز(ب 1986)پیشنهادشده چنین است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقدار ضریب همانندی را می‌توان با مقدار معادله بالا مقایسه و بررسی کرد که آیا مقدار انتظار ضرایب‌ مبتنی بر نمره‌هائی که نقطه مرجع نسبی آنها برابر با میانگین است،تحت شرایط شانس،صفر خواهد بود یا نه؛تحت این شرایط،صورت کسر بالا که مجموع نمره‌های‌ تفاوتها را در بر دارد برابر با صفر می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) اینک فرض کنید دو معلم با به کار بردن یک مقیاس‌ 10 امتیازی درباره کیفیت 4 مقاله داوری کرده‌اند و نتایج‌ جدول 1(با نقطه مرجع 5/5،یعنی مرکز مقیاس)به‌ دست آمده است(این نمره‌ها نشان‌دهنده موقعیتی است‌ که در آن تفاوت بین ضرایب تصحیح شده و تصحیح‌ نشده زیاد است). میزان این‌ توافق برحسب ضریب همانندی بیان می‌شود که مقدار آن برابر است با: (به تصویر صفحه مراجعه شود) و با استفاده از فرمول دوم نیز داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بعد از کم کردن نقطه مرجع مطلق(یعنی عدد 5/5) از هر نمره،مقدار این ضریب هنوز بسیار قوی و برابر با 973/0- exy خواهد بود. این عدم توافق را می‌توان با ضریب همانندی تصحیح شده برای شانس که‌ مقدار آن 0- e?xy است،به خوبی نشان داد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) که اگر آن را از exy کم کنیم حاصل صفر می‌شود(یعنی‌ مقدار آن با exy دقیقا یکی است). (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این فرمول Xi و Yi معرف نمره‌های دو داور، n تعداد چیزها،و R دامنه مقیاس درجه‌بندی یعنی بیشینه قدر مطلق تفاوت Xi-Yi (برای جدول بالا 4- R )است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.