Skip to main content
فهرست مقالات

نیمرخ سلامت روان در زنان مجرد و متاهل 30 تا 45 ساله شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 13 تا 24)

چکیده:

زمینه و اهداف: افزایش سن ازدواج دختران از زمره تحولاتی است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است. پدیده افزایش سن و در ادامه بروز تجرد در دختران باعث نابسامانی‌هایی چون آسیب­های روانی می­شود. این تحقیق با هدف مقایسه نیمرخ آسیب­های روانی دختران مجرد با زنان متاهل انجام شده است. برای این منظور240 نفر از زنان مجرد و متاهل30 تا 45ساله شاغل در معاونت­های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب وپرسشنامه SCl90-R راتکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS وروش تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل شد. یافته­ها نش نشانگر این است بین دو گروه مورد مطالعه در مولفه افسردگی (05/0P< و969/6 =F) و نیز در مولفه حساسیت در روابط متقابل (05/ و993/7 =F) تفاوت معنادار وجود دارد. در مقایسه میانگین‌های بین دو گروه مجرد و متأهل، میانگین افسردگی در گروه مجردها نسبت به گروه متأهل بیشتر است (گروه مجرد07/1وگروه متاهل81/0) و نیز میانگین حساسیت در روابط متقابل در گروه مجرد نسبت به گروه متأهل بیشتر است (گروه مجرد91/0وگروه متاهل 67/0)، ولی در سایر مولفه‌های آسیب روانی در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. این تحقیق به طور معنی­دار مشکلات روانی از جمله افسردگی و حساسیت در روابط متقابل در دختران مجرد را نشان داد که این امر ضرورت توجه روان­شناسان و مشاوران خانواده و سایر متولیان مسائل خانواده را به این آسیب­ها خاطر نشان می­سازد.

کلیدواژه ها:

سن ،آسیب روانی ،تاهل

کلید واژه های ماشینی:

نیم‌رخ سلامت روان در زنان ، مجرد ، زنان ، متاهل ، زنان مجرد و متاهل ، افسردگی ، آسیب ، ازدواج ، مقایسه نیم‌رخ آسیب­های روانی دختران ، افزایش سن ازدواج دختران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.