Skip to main content
فهرست مقالات

نقد مقالة «هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 195 تا 201)

کلید واژه های ماشینی : موسیقی ، ایهام تناسب ، هاله‌های موسیقیایی ، واژه در شعر حافظ ، حزین ، ایهام تناسب در شعر حافظ ، نویسندگان معنای موسیقایی واژة ، آواز ، معنای موسیقایی ، بیت حافظ کار نویسندگان

خلاصه ماشینی:

"کار درست است که «کار» معنای موسیقایی کم کاربرد و نهفته ای دارد و میتوان کاربرد این واژه را در بیت های دارای واژه های موسیقایی سازندة ایهام تناسب دانست ؛ اما این نکته را یک دهه پیش از نویسندگان مقالۀ مورد بحث ، فرزاد ضیایی حبیب آبادی با آوردن نمونه بیت هایی بیشتر از همین شاعر، یعنی حافظ ، و با تحلیلی گسترده تر گفته است (نک : ضیایی حبیب آبادی، ١٣٨٢: ٦٥-٧٠)؛ آن هم نه در میان سخنانی پراکنده (که گمان کنیم یافتن آن برای جویندگان دشوار است )، بلکه در مقاله ای ویژة بررسی «ایهام تناسب در شعر حافظ » و درست با همین نام . سخن دیگر این است که اشاره به ایهام موسیقایی واژة «کار» در شعر حافظ حتی نکتۀ نویافتۀ ضیایی حبیب آبادی نیز نیست و هفت سال پیش از چاپ مقالۀ او (گرچه او هم از پیشینۀ پژوهش ناآگاه بوده است یا نخواسته از آن سخنی بگوید) میرجلال الدین کزازی دربارة بیت زیر از حافظ (که در مقالۀ ضیایی حبیب آبادی و مقاله ای که ما در نقد آن سخن میگوییم ، هم آمده است ) از آن یاد کرده است : دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که ازین پرده کار ما به نواست (حافظ ، ١٣٢٠: ١٧) «کار، عمل را فرایاد میآورد. با توجه به معنای «کار عمل » (گذشته از اینکه کاربرد این اصطلاح بدین گونه چندان پیشینۀ درازی ندارد) دربارة بیت زیر: مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم (حافظ ، ١٣٢٠: ٢٤١) فقط کاربرد ایهام تناسب پذیرفتنی است و به هیچ روی نمیتوان گزارش نویسندگان مقاله را پذیرفت که نوشته اند: کار «حتی توسعا میتواند معنای "چنگ و بربط و نیای که نغمۀ کارعمل بنوازند" را هم به مصراع دوم تزریق کند» (اخیانی و بیرانوند، ١٣٩٢: ١٢٣)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)