Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی تأثیر هوش معنوی بر اشتیاق کارآفرینانه با نقش میانجی هویت ایده‌آل کارآفرینانه؛ (مورد مطالعه: کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 453 تا 472)

کلیدواژه ها :

هوش معنوی ،اشتیاق کارآفرینانه ،هویت ایده‌آل کارآفرینانه

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینان ، نقش میانجی هویت ایده‌آل کارآفرینانه ، مرکزیت هویت ایده‌آل کارآفرینانه ، میانجی مرکزیت هویت ایده‌آل کارآفرینانه ، هوش معنوی ، نقش میانجی مرکزیت هویت ایده‌آل ، اشتیاق ، هوش معنوی بر اشتیاق کارآفرینانه ، مرکزیت هویت ایده‌آل کارآفرینانه تأثیر ، اشتیاق کارآفرینانه با نقش میانجی

پژوهش‌ها اهمیت اشتیاق کارآفرینانه را در شروع و استمرار رفتار کارآفرینانة افراد تأیید کرده‌اند، اما پژوهش‌های اندکی به بررسی علل شکل‌گیری اشتیاق کارآفرینانه و جست‌وجوی آن در ویژگی‌های درونی کارآفرینان پرداخته‌اند. در پژوهش حاضر، تأثیر هوش معنوی (متغیر مستقل) بر اشتیاق کارآفرینانه (شامل سه بعد اشتیاق ابداعی، تأسیسی و توسعه‌ای) با نقش میانجی مرکزیت هویت ایده‌آل کارآفرینانه مطالعه شده ‌است. این مطالعه با روش پیمایشی و با نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین 120 نفر از کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران انجام گرفت. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد و سرانجام 95 پرسشنامة صحیح جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل و بررسی فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری با روش حداقل مربعات و نرم‌افزار آماری SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد هوش معنوی کارآفرینان بر اشتیاق کارآفرینانه و مرکزیت هویت ایده‌آل تأثیر مثبت و معناداری دارد و نقش میانجی مرکزیت هویت ایده‌آل در اشتیاق ابداعی و تأسیسی تأیید شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.