Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 3 تا 20)

کلیدواژه ها :

تمرکززدایی ،اندازه دولت‌های محلی ،رشد اقتصادی استان‌ها ،نیروی کار شاغل ،بودجه عمرانی

کلید واژه های ماشینی : تمرکز، تمرکززدایی مالی، اندازه دولت، دولت، تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت، رشد اقتصادی، پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی، بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان‌ها، تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی و بودجه‌ای دولت بر اندازه دولت‌های محلی (استان‌ها) و رشد اقتصادی استان‌هاست. برای این منظور داده‌های مالی، بودجه‌ای و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390-1381 جمع‌آوری شدند. نتایج با استفاده از روش داده‌های ترکیبی (panel data) و اجرای رگرسیون و آزمون‌های آماری کائو (Kau)، هاسمن، F و LLC، ایستایی، همجمعی داده‌های ترکیبی و روش ADF نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استان‌ها روی اندازه دولت‌های محلی (استانی) تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استان‌ها و افزایش درآمد استان‌ها به افزایش اندازه دولت‌های استان‌ها(محلی) کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

خلاصه ماشینی:

"از متغیرهای اندازه دولت‌های محلی (استان‌ها)، درآمد سرانه، نیروی کار استانی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) استان‌ها، تمرکززدایی مالی و نرخ رشد اقتصادی استان‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جدول 2: آزمون همگرایی متغیرهای الگوی اندازه دولت‌های استانی متغیر آماره آزمون دیکی فولر (ADF) سطح احتمال(prob) اندازه دولت محلی(KS) 35/5- 000/0 تمرکززدایی مالی(JJS) 35/5- 000/0 درآمد سرانه(IS) 35/5- 000/0 تصریح الگو ابتدا براساس داده‌های ترکیبی از میان سه الگوی تلفیقی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی، یکی انتخاب می‌شود. با توجه به اطلاعات جدول (5) آماره آزمون LLC برای متغیرهای تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل انسانی و بودجه عمرانی استانی و رشد اقتصادی استان‌ها به ترتیب منفی 56/9، منفی 44/4، منفی 64/5، منفی 59/4 است که در سطح معناداری هر چهار متغیر کمتر از 5درصد (000/0= SIG) است. جدول 5: آزمون ایستایی متغیرهای الگوی رشد اقتصادی متغیر آماره آزمونLLC سطح احتمال(prob) لگاریتم تمرکززدایی مالی(LJJS) 56/9- 000/0 لگاریتم نیروی کار شاغل استانی(LF) 44/4- 000/0 لگاریتم بودجه عمرانی(LLKS) 64/5- 000/0 لگاریتم رشد اقتصادی(LGS) 59/4- 000/0 آزمون همگرایی متغیرها در الگوی رشد اقتصادی استان‌ها برای بررسی همگرایی متغیرها در الگوی رشد اقتصادی استان‌ها از آزمون کائو استفاده شده است. جدول 6: آزمون همگرایی متغیرها در الگوی رشد اقتصادی متغیر آماره آزمون دیکی فولر (ADF) سطح احتمال(prob) تمرکززدایی مالی 620/4- 000/0 نیروی کار شاغل استانی 620/4- 000/0 بودجه عمرانی 620/4- 000/0 رشد اقتصادی 620/4- 000/0 تصریح الگو جهت برآورد الگو باید از میان سه الگوی تلفیق، اثرات ثابت و اثرات تصادفی، یکی انتخاب شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.