Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 33 تا 54)

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین شاخص‌‌های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجۀ اهمیت این شاخص‌‌‌ها می‌باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. نمونۀ آماری این پژوهش را 627 نفر شامل: 379 مربی، 210 بازیکن و 38 مدیر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به‌صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده‌اند. ابزار گرد آوری داده ‌‌های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی، صوری و سازه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح (87/0) برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین دیدگاه مدیران، مربیان و بازیکنان در‌مورد شاخص‌های انتخاب تفاوت وجود دارد و شاخص‌های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونۀ آماری به ‌ترتیب شامل: مهارت‌‌های فنی، ‌ویژگی‌‌های شخصیتی، ‌مهارت‌‌های ارتباطی و اجتماعی، ‌‌مهارت‌‌های مدیریتی، ‌‌ویژگی‌های فردی، ‌‌مهارت‌‌های روان‌شناختی، ‌‌دیدگاه‌های مربیگری، ‌‌سوابق مربیگری و سوابق ورزشی به‌عنوان بازیکن فوتبال می‌باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.