Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی مدل جانشین‌پروری در فدراسیون‌های منتخب ورزشی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 55 تا 76)

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جانشین‌پروری و ارائه مدلی برای شناخت ابعاد و مکانیزم اثر این عوامل است. به این منظور ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه‌ای متغیرها و عواملی که از سوی صاحب‌نظران در این بحث به عنوان متغیرهای برون‌زا و یا درون‌زا مورد اشاره قرار گرفته‌اند، استخراج شده و پس از غربال‌گری و تلخیص و جهت ارزیابی اهمیت هر کدام در اختیار تعداد 12نفر ازخبرگان دانشگاهی و اجرایی قرار گرفت. در نهایت مدل مفهومی طراحی شده از سوی پژوهشگران مورد آزمون قرار گرفت. جامعة آماری تحقیق کلیة فدراسیون‌های ورزشی بودند که 4 فدراسیون کشتی، تکواندو، والیبال و کوه‌نوردی و صعودهای ورزشیبه عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد کارکنان فدراسیون‌های منتخب 173 نفر بود که با توجه به محدود بودن تعداد آن‌ها از همه آن‌ها آزمون به عمل آمد.ابزار اصلی سنجش در این پژوهش، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته ارزیابی مؤلفه‌های مرتبط با جانشین‌پروری است.یافته‌های پژوهش نشان داد که 3 عامل توانمندی‌های راهبردی (با ضریب تخمین استاندارد برابر 0.87)، توجه به ارتباطات (با ضریب تخمین استاندارد برابر 0.54) و تعامل پویای مشاغل و محیط (با ضریب تخمین استاندارد برابر 0.71)، به صورت مستقیم تأثیر معنی‌داری بر متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی جانشین‌پروری داشته‌اند. این سه عامل از طریق تأثیرگذاری بر عامل تمایل فعال به جانشین‌پروری (غیرمستقیم) نیز بر جانشین‌پروری مؤثر بوده‌اند از بین این سه متغیر، متغیر توجه به ارتباطات (با ضریب تخمین استاندارد برابر 1.09) قوی ترین رابطه را با متغیر تمایل فعال به جانشین‌پروری داشته است. اما بیشترین تأثیر بر متغیر جانشین‌پروری را عامل توانمندی‌های راهبردی داشته است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.