Skip to main content
فهرست مقالات

توانایی ها، تفاوت های فردی و استعدادیابی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 3 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : حرکتی ، مهارت ، تکلیف ، شناسایی ، توانایی‌های حرکتی ، موفقیت ، فرد ، شناسایی توانایی‌های حرکتی ، توانایی‌های مربوط به اجرای مهارت ، تمرین

پژوهش های تفاوت های فردی، در رفتار حرکتی بر مطالعه توانای هایی های حرکتی تاکید می کند. توانایی به یک خصیصه یا ظرفیت کلی اطلاق می شود که به اجرای مهارت ها یا تکلیف های گوناگون مربوط است. توانایی های حرکتی گوناگونی زیر بنای اجرای مهارتهای حرکتی هستند. افراد مختلف سطوح مختلف از این توانایی ها را دارند. سوال مهمی که پژوهشگران در سالهای طولانی به آن مشغول بوده اند، این است که این توانایی ها چگونه در یک فرد به هم مربوط اند؟ فرضیه توانایی عمومی حرکتی؛ پیشنهاد می کند که توانایی ها به شدت به هم مربوطند، در حالی که فرضیه اختصاصی پیشنهاد می کند، توانایی ها نسبتا از یکدیگر مستقلند. شواهد تجربی به طرز همسانی از فرضیه اختصاصی حمایت کرده اند. یک رویکرد برای شناسایی توانایی های حرکتی، طبقه بندی فلیشمن از توانایی های ادراکی - حرکتی و تبحر بدنی است. این توانایی ها در اجرای مهارت های حرکتی، نقشی اساسی دارد. از آن جایی که سنجش این توانایی ها امکان پذیر است، متخصصان مهارتهای حرکتی می توانند سطح توانایی های افراد را ارزیابی کنند. شواهد پژوهشی نشان می دهد، افراد از نظر توانایی با یکدیگر متفاوتند. میزان توانایی های حرکتی در هر فرد محدوده هایی را مشخص می کند که بر توان فرد برای پیشرفت در مهارت ها اثر می گذارد. سنجش توانایی حرکتی ممکن است برای پیش بینی استعداد فرد در مهارت های بخصوصی مفید باشد. پیش بینی استعداد موفقیت به دقت شناسایی توانایی های پایه بستگی دارد زیرا برای اجرای موفقیت آمیز مهارت مورد نظر ضروری هستند، همچنین به استفاده از آزمونهای معتبر و پایای توانایی های حرکتی وابسته است. توانایی های مربوط به اجرای مهارت در مراحل ابتدایی یادگیری، عمدتا با توانایی های مربوط به اجرای همان مهارت در مراحل بعدی متفاوت است. پژوهشگران نوع توانایی های مربوط به اجرای مهارت را مشخص کرده اند که به مرحله یادگیری وابسته است. توانایی های عمومی تر در اوایل یادگیری مسوول اجرا هستند در حالی که توانایی های حرکتی (اختصاصی) ویژه تکلیف در مراحل بعدی به کار می آیند. کارشناسانی که موفقیت های آتی را پیش بینی می کنند باید توانایی های درون هر تکلیف را شناسایی کنند که به اجرای موفقیت آمیز آن تکلیف بستگی دارد همچنین میزان توانایی های هر فرد را برای اجرای موفقیت آمیز آن مهارت بشناسند. استفاده از آزمون های غربالی به منظور این گونه پیش بینی ها در زمینه ها صنعت، نظامگیری و ورزش موفیت آمیز بوده است.

خلاصه ماشینی:

"مگیل-دانشگاه ایالتی لوئیزیانا ترجمه:دکتر محمد کاظم واعظ موسوی-دانشگاه امام حسین(ع)فهرست: چکیده 3 مقدمه 4 توانایی،متغیر تفاوت‌های فردی 5 توانایی عمومی و توانایی اختصاصی 6 شناسایی توانایی‌های حرکتی 8 ربط توانایی‌های حرکتی به اجرای مهارت‌ها 10 انتخاب بهترین‌ها 11 دقت پیش‌بینی 12 مربوط کردن پیشرفت اولیه و پیشرفت بعدی 13 استفاده از آزمون‌های توانایی برای پیش‌بینی استعداد اجرا 18 احتیاط در پیش‌بینی موفقیت‌های آینده 19 منابع و مآخذ 20چکیده: پژوهش‌های تفاوت‌های فردی،در رفتار حرکتی بر مطالعهء توانایی‌های حرکتی تأکید می‌کند. پیش‌بینی استعداد موفقیت به دقت شناسایی توانایی‌های پایه بستگی دارد زیرا برای اجرای‌ موفقیت‌آمیز مهارت موردنظر ضروری هستند؛همچنین به استفاده از آزمون‌های معتبر و پایای‌ توانایی‌های حرکتی وابسته است. Specifity of Motor abilities hypothesis (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-این جدول نتاج آزمایش دراتسکی و زوکاتو(1967)را نشان می‌دهد که همبستگی بین شش آزمون مختلف‌ تعادل ایستا و پویاست فرض بنا شدند که اگر توانایی‌های حرکتی، اختصاصی و مستقل باشند،همبستگی بین آنها باید ناچیز باشد. وابسه‌ است؛ازاین‌رو،آنهایی که بر مبنای توانایی‌های‌ حرکتی پیش‌بینی می‌کنند باید قضاوت خود را به‌ سنجش استعداد فرد برای موفقیت محدود کنند،با این فرض که فرصت‌های مناسب برای تکامل آن‌ استعداد وجود خواهد داشت. دقت پیش‌بینی پیش از این‌که چگونگی استفاده از اطلاعات‌ مربوط به توانایی‌های حرکتی را برای پیش‌بینی‌ موفقیت فرد،در اجرای مهارت‌ها در نظر بگیریم، باید محدودیت‌های موجود در دقت این پیش‌بینی‌ها را بدانیم. (به تصویر صفحه مراجعه شود)مربوط کردن پیشرفت اولیه و پیشرفت بعدی یکی از عوامل مهم در استفاده از توانایی‌های‌ حرکتی برای پیش‌بینی پیشرفت د رمهارت‌ها، ارتباط بین اجرای مهارت در ابتدای یاد گیری یا اجرای آن در مراحل بعدی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.