Skip to main content
فهرست مقالات

اثر کاهش وزن به روش آب زدایی، بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی در کشتی گیران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : غلظت یون سدیم سرم خون، وزن، وزن بدن، بدن، آب، غلظت یون پتاسیم سرم خون، غلظت پتاسیم سرم خون تغییر، عضله‌های کمربند شانه‌ای کاهش معنی‌داری، آب‌زدایی، پتاسیم سرم خون تغییر معنی‌داری

هدف از این تحقیق بررسی اثر کاهش 5% وزن بدن، به روش آب زدایی در سونا برهماتوکریت، تغییرات وزن پس از آب رسانی، سدیم، پتاسیم خون و متغیرهای منتخب آمادگی جسمانی (قدرت استقامت عضله های کمربند شانه ای، زمان پاسخ بدن، حداکثر قدرت عضله های خم کننده انگشتان و مچ دست) در کشتی گیران است. برای این منظور 30 نفر آزمودنی از بین کشتی گیران داوطلب 22 تا 26 ساله مقیم تهران و حومه تصادفی انتخاب و به روش انتخاب تصادفی نیز در دو گروه 15 نفره تجربی و شاهد جایگزین شدند. برای اجرای تحقیق، از طرح تحقیق تجربی شامل دو گروه تجربی و شاهد با اجرای پیش آزمون، پس آزمون و روش تجزیه و تحلیل آماری از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل برای نمره های افتراقی استفاده شد. برای کاهش 5% وزن بدن از دمای سونای خشک استفاده و مراحل اجرای تحقیق در شرایطی مشابه با مسابقه انجام شد. قبل از اجرای تحقیق از آزمودنی ها درخواست شد که رژیم غذایی، میزان خواب، استراحت، فعالیت بدنی و سپری کردن اوقات فراغت را دقیقا همانند عادت های معمول و دیرینه خود، هنگام شرکت در مسابقه ها انجام دهند. پس از اندازه گیری متغیرهای وابسته تحقیق در مرحله پیش آزمون و پس از آزمون به کمک اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS فرضیه های تحقیق آزمون شدند و نتایج زیر به دست آمد. کاهش آب بدن به میزان 5% وزن بدن، موجب افزایش معنادار میانگین زمان پاسخ بدن شد، ولی در حداکثر قدرت عضله های خم کننده انگشتان و مچ دست کاهش معنی داری ایجاد نکرد. از طرفی در استقامت عضله های کمربند شانه ای کاهش معنی داری ایجاد کرد و در غلظت یون سدیم سرم خون و هماتوکریت افزایش معنی داری حاصل شد، در متغیر تجربی تحقیق در غلظت پتاسیم سرم خون تغییر معنی داری ایجاد نکرد و سرانجام کاهش 5% وزن بدن به روش آب زدایی پس از گذشت 14 ساعت از زمان وزن کشی و آب رسانی کافی، در وزن طبیعی آزمودنی های گروه تجربی کاهش معنی داری ایجاد کرد.

خلاصه ماشینی:

"از طرفی در استقامت عضله‌های کمربند شانه‌ای کاهش معنی داری ایجاد کرد و در غلظت‌ یون سدیم سرم خون و هماتوکریت افزایش معنی داری حاصل شد،در متغیر تجربی تحقیق در غلظت پتاسیم سرم خون تغییر معنی داری ایجاد نکرد و سرانجام کاهش 5% وزن بدن به روش‌ آب‌زدایی پس از گذشت 14 ساعت از زمان وزن‌کشی و آب‌رسانی کافی،در وزن طبیعی‌ آزمودنی‌های گروه تجربی کاهش معنی داری ایجاد کرد. به همین دلیل،تحقیق حاضر درپی آن‌ است که آثار ناشی از کاهش 5%وزن بدن را به روش‌ آب‌زدایی بر متغیرهایی نظیر:زمان پاسخ بدن؛ استقامت عضله‌های کمربند شانه‌ای؛حداکثر قدرت‌ عضله‌های خم کننده انگشتان دست؛هماتوکریت؛ غلظت پتاسیم و سدیم سرم خون؛تغییرات وزن‌ طبیعی بدن پس از آب‌رسانی و گذشت 14 ساعت از زمان وزن‌کشی را در کشتی گیران مطالعه و بررسی‌ کند. اطلاعات موجود در جدول شماره 1 و نمودار 1 فرضیه تحقیق را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد کاهش‌ 5%وزن بدن به روش آب‌زدایی موجب افزایش‌ معنی داری در هماتوکریت گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد می‌شود. بررسی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کاهش آب‌ بدن به میزان 5%وزن بدن،در حداکثر قدرت‌ عضله‌های خم کننده انگشتان و مچ دست تأثیر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج تحقیق کاستیل و کوت‌19(1990)کچ و مک‌ آردل‌20(1993)ضمن تأیید نتایج این تحقیق،در این‌ مورد اظهار می‌دارند«افزایش غلظت یون سدیم بر اثر آب‌زدایی به میزان 5% وزن بدن،به نوعی اختلال‌ آب و الکترولیت تلقی می‌شود و احتمال دارد علاوه‌ بر این‌که تندرستی کشتی‌گیر را به خطر بیندازد، ظرفیت کار بدنی وی را بسیار کاهش دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.