Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان چربی های خون، در صد چربی زیر پوستی و تعیین رابطه آنها در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 79 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : غیر ورزشکار ، ورزشکار و غیر ورزشکار سنین ، کلسترول ، درصد چربی بدن ، بدن ، HDL ، بیماری‌های قلبی و عروقی ، دانش‌آموزان ، خطر بیماری‌های قلبی و عروقی ، پلاسما

عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی نظیر چاقی، میزان نامناسب لیپیدها و لیپوپروتیین های پلاسما اغلب از سنین پایین شروع می شود و در بزرگسالی به صورت بیماری بروز می کند. به منظور بررسی آثار فعالیت بدنی در رشته های فوتبال و کشتی در سنین 18-15 سال بر این عوامل، 46 دانش آموز دوره متوسطه (15 فوتبالیست 15 کشتی گیر عضو کانون ورزشی و 16 غیر ورزشکار) انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علی یا پس از وقوع و بین آزمودنی ها از نظر سن و وزن تفاوت معنی داری وجود داشت. پس از اندازه گیری چربی زیر پوستی در 3 نقطه پشت بازو، تحت کتف، ساق پا و استفاده از فرمول اسلاتر - اصلاح شده توسط لومان درصد چربی بدن آزمودنیها را محاسبه شد. بعد از خون گیری از شرکت کنندگان در حالت 14-12 ساعت ناشتا و با گذشت 48 ساعت از آخرین جلسه تمرین، میزان لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم آزمودنی ها با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS آزمون T و آنالیز واریانس نشان داد که : میزان کلسترول تام LDL-C ,(P=0.005) نسبت (P=0.000) TC/HDL-C و درصد چربی بدن (P=0.007) در دانش آموزان ورزشکار از دانش آموزان غیر ورزشکار کمتر است، در مورد HDL-C آزمون LSD نشان داد که فقط در گروه فوتبالیست میزان آن از گروه غیر ورزشکار بیشتر است. (P=0.01). همچنین بین میزان TG گروهها تفاوت معنی دار مشاهده نشد (P>0.05) بین درصد چربی بدن با (r=0.58, P=0.000)TC با (r=0.49, P=0.001)TG با LDL-C با (r=0.47, P=0.002) همبستگی وجود داشت. بررسی نتایج پژوهش تفاوت معنی داری بین میزان متغیرهای اندازه گیری شده در دو گروه فوتبالیست ها و کشتی گیران نشان نداد (P>0.05). یافته های پژوهش ضمن تایید تاثیر مثبت فعالیت بدنی (در سنین نوجوانی و جوانی) بر ترکیب بدن، لیپیدها و لیپو پروتیین های پلاسما فواید ورزش را در کاهش عوامل خطر قلبی و عروقی نشان داد و نقش پیشگیری کننده آن را در این زمینه نشان می دهد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسهءمیزان چربی‌های خون،درصد چربی‌ زیرپوستی و تعیین رابطهءآنها در دانش‌آموزان‌ پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنین 15 تا 18 سال دکتر رضا قراخانلو،گروه تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت‌مدرس دکتر فاطمهء صفری کرمی تهرانی،گروه بیوشیمی دانشگاه تربیت‌مدرس مهدی عباسپورفهرست: چکیده 79 مقدمه 80 روش‌شناسی تحقیق 81 نتایج 82 بحث و نتیجه‌گیری 82 پیشنهادها 87 منابع و مآخذ 88چکیده: عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی نظیر چاقی،میزان نامناسب لیپیدها و لیپو پروتئین‌های پلاسما اغلب‌ از سنین پایین شروع می‌شود و در بزرگسالی به صورت بیماری بروز می‌کند. این تحقیق که آثار تمرین‌های ترکیبی(هوازی و بی‌هوازی)بر چربی خون و پژوهش آقای دانیل‌ بل سینگ(14)در اثر تمرین‌های استقامتی را بررسی‌ می‌کند،نشان می‌دهد فعالیت ورزشی در نوجوانی‌ و جوانی باعث کاهش غلظت پلاسمایی کلسترول‌ می‌شود و این امر در پیشگیری از بروز بیماری‌های‌ قلبی و عروقی مؤثر است،چون نشان داده شده است‌ که افزایش غلظت پلاسمایی کلسترول در جوانی، نشان دهنده بروز زودهنگام بیماری قلبی و عروقی در میانسالی است(21،18). از طرفی چون این پژوهش از سنین‌ نوجوانی و جوانی است،نشان می‌دهد که تأثیر ورزش بر چربی‌های خون در این سنین مشابه سنین‌ بزرگسالی است؛علاوه‌بر آن نقش پیشگیری کننده‌ ورزش را در کاهش عوامل خطر قلبی و عروقی‌ گوشزد می‌کند و بیان می‌دارد که فعالیت‌های‌ ورزشی دانش‌آموزان در کانون‌های ورزشی آموزش‌ و پرورش علاوه‌بر آثار مثبت جسمی و روانی متعدد در پیشگیری از بروز چاقی،میزان نامناسب لیپیدها و لیپو پروتئین‌های خون نیز مؤثر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.