Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه میزان درصد چربی ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان شهر تهران

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 67 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : مقایسه میزان درصد چربی ورزشکاران ، ورزشکاران ، درصد چربی ، پوست ، مقایسه میزان چربی زیرپوست ، میزان چربی گروه ورزشکاران ، چربی زیرپوست به‌وسیله اندازه‌گیری چربی ، درصد چربی ورزشکاران و غیر ، غیرورزشکاران ، چربی ورزشکاران و غیر ورزشکاران

هدف از این پژوهش، مقایسه میزان چربی زیرپوست (درصد چربی) 619 آزمودنی ورزشکار و غیرورزشکار نوجوان شهر تهران بود. همچنین، درصد چربی آزمودنی های گروه ورزشکار که در هشت رشته ورزشی فعالیت می نمودند، مورد مقایسه قرار گرفت. ورزشکاران، دانش آموزان پسری بودند که در مسابقات مناطق نوزده گانه تهران به مراحل پایانی مسابقات صعود کرده باشند و غیرورزشکاران، دانش آموزان پسری بودند که هیچ گونه سابقه ورزشی در تیم های مدرسه ای و غیر مدرسه ای نداشتند. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از عدم وجود تفاوت در میزان چربی گروه ورزشکاران با غیر ورزشکاران می باشد؛ اما در میان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، تفاوت معنی داری در میزان درصد چربی وجود داشت که بیشترین میزان مربوط به شناگران (20.40%) و کمترین میزان مربوط به ورزشکاران دو و میدانی (10.48%) بود. در این پژوهش، منظور از درصد چربی، تخمین چربی زیرپوست به وسیله اندازه گیری چربی از دو نقطه بدن می باشد که از طریق فرمول تخمین درصد چربی اسلاتر (بازنویسی شده توسط لومان، 1992) محاسبه می شود.

خلاصه ماشینی:

"Body Composttion (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1:تغییرات وزن بدون چربی ffm ،توده چربی و ارتباط چربی با میزان سن،براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف که به‌وسیله اندازه‌گیری کل آب بدن(جهت تخمین ترکیب بدن)صورت گرفته است(بازنویسی در سال 1991 توسط مالینا و بوگارد)1. جمع‌آوری اطلاعات جهت ثبت اندازه‌گیری‌های موردنظر،یک‌ پرسشنامه تعبیه شده بود که در آن ضمن ثبت مشخصات‌ فردی،قطر چربی زیرپوست سه سربازویی و ساق‌پای‌ آزمودنی‌ها به میلی‌متر ثبت می‌شد و جهت برآورد درصد چربی،فرمول اسلاتر(تعدیل شده توسط لومان،1992)که در زیر آمده است،به‌کار برده شده‌ و در پرسشنامه ثبت گردید: 0/1+(جمع چربی زیر پوست سه سربازویی و ساق‌پا)(به تصویر صفحه مراجعه شود)735/0 چربی درصدنتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین میانگین‌ درصد چربی ورزشکاران و غیروزرشکاران تفاوت‌ معنی‌داری وجود ندارد. در خصوص تفاوت وزن بدون چربی ورزشکاران‌ با غیرورزشکاران،در این پژوهش تشابهی محسوس‌ با نتایج تحقیقات خارجی دیده شد که می‌توان علت‌ وجود تفاوت در میزان چربی زیر پوست ورزشکاران با هم را ناشی از ارتباط بین فعالیت و حجیم شدن‌ عضلات،همچنین،اتباط بین فعالیت و متراکم‌تر شدن استخوان‌ها ذکر کرد. در مورد نتیجه دیگر پژوهش حاضر می‌توان ادعا 2lکرد که این نتایج تا حدی با نتایج به دست آمدهء مشابه‌ همخوانی دارد؛زیرا طبق نتایج مذکور،درصد چربی‌ ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی باهم تفاوت‌ دارد و در این میان ورزشکاران دوومیدانی دارای‌ کمترین میزان درصد چربی و شناگران دارای بیشترین‌ میزان چربی می‌باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.