Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان آشنایی صاحبنظران تربیت بدنی با جنبه های تاریخی و اجتماعی بازیهای المپیک

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 3 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : تربیت‌بدنی ، بازیهای المپیک ، صاحبنظران تربیت‌بدنی با جنبه‌های تاریخی ، اجتماعی ، اطلاعات ، اجتماعی بازیهای المپیک ، ورزش ، میانگین درصد پاسخهای صحیح زنان ، میانگین درصد پاسخهای صحیح ، متخصصین زن و مرد تربیت‌بدنی

خلاصه ماشینی:

"پرسش نامه‌ها پس از پاسخگویی توسط نمونه‌ها، جمع‌آوری شده و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل آماری، این نتایج حاصل شده است: 1-در پاسخ به کل سؤالات تاریخی و اجتماعی، بین پاسخ‌های صحیح متخصصین زن و مرد تربیت بدنی با میانگین 6/52 درصد و 95/52 درصد و افراد لیسانس و بالاتر از لیسانس به ترتیب با میانگین 55/50 درصد و 7/57 درصد، تفاوت معنی‌دار (05/0_P)مشاهده نشد. با توجه به مجموع اطلاعات و آمار به دست آمده از تحقیق، نتیجه می‌گیریم که پاسخهای صحیح متخصصین مرد و زن و افراد لیسانس و بالاتر از لیسانس تربیت بدنی، به سؤالات تاریخی و اجتماعی، در مجموع و هر یک به طور جداگانه، در حد متوسط و نسبتا ضعیف قرار داشته و به طور کلی، صاحبنظران تربیت بدنی با جنبه‌های تاریخی و اجتماعی نهضت المپیک، آشنایی زیادی ندارد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول و نمودار شماره 2، درصد پاسخهای صحیح مردان و زنان و همچنین متخصصین لیسانس و بالاتر از لیسانس تربیت بدنی به سؤالات تاریخی با آزمون من ویتنی یو، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مجموع اطلاعات و آمار حاصله، می‌توان نتیجه گرفت که پاسخهای صحیح مردان و زنان و همچنین متخصصین لیسانس و بالاتر از لیسانس تربیت بدنی به سؤالات تاریخی و اجتماعی در مجموع و هر یک به طور جداگانه، در حد متوسط و نسبتا ضعیف قرار داشته و به طور کلی، صاحبنظران تربیت بدنی با جنبه‌های تاریخی و اجتماعی نهضت المپیک، آشنائی زیادی ندارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.