Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات دو نوع بازیافت فعال و غیر فعال بر آنزیمها و گازهای خونی در ورزشکاران جوان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 29 تا 38)

کلیدواژه ها :

بازیافت فعال و غیر فعال ،گازهای خونی ،آنزیمهای‌ HDL و KC ،خستگی فعالیت بدنی و ورزش

کلید واژه های ماشینی : آنزیمهای، ورزشکاران، گازهای خونی، دوره بازیافت، فشار اکسیژن خون سرخرگی، خستگی، دویدن، بازیافت فعال و غیر فعال، اندازه‌گیری گازهای خونی، فعال

هدف از اجرای این تحقیق آگاهی از اثرات بازیافت فعال و غیر فعال در برطرف ساختن خستگی ناشی از فعالیت بدنی شدید و آماده شدن برای شروع فعالیت بعدی است.26 مرد جوان ورزشکار عضو تیمهای ملی، باشگاهی یا دانشگاهی بصورت داوطلب در سه گروه نشستن(S)، راه رفتن(W)و دویدن(R)تقسیم شدند.برای اندازه گیری آنزیمهای‌ HDL 1 و KC 2 نمونه خون سیاهرگی و برای اندازه‌گیری گازهای خونی، نمونه خون سرخرگی در چهار مرحله گرفته شد. تمرین شامل آزمون بیشینه بروس بود که کلیه آزمودنیها تا سر حد خستگی آنرا اجرا کردند و سپس هر گروه در 15 دقیقه اول از دوره بازیافت به روش مربوط به گروه خود شامل، نشستن، راه رفتن با سرعت 2 کیلومتر در ساعت یا 34 متر در دقیقه و یا 67 متر در دقیقه عمل می‌کردند.پس از آن کلیه آزمودنیها در هر سه گروه به مدت 30 دقیقه می‌نشستند.نمونه‌های خود قبل از تمرین(A)، بعد از تمرین(B)، بعد از 15 دقیقه از دوره بازیافت(C)و بعد از 45 دقیقه از دوره بازیافت(D)جمع‌آوری شد و با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه نتایج زیر به دست آمد:آنزیمهای‌ HDL و KC در هیچیک از گروهها تفاوت معنی‌دار نداشت و نوع عملکرد در دوره بازیافت بر آن اثر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.فشار اکسیژن خون سرخرگی بعد از تمرین بین گروهها تفاوت معنی‌داری داشت اما در دوره بازیافت اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. فشار گاز کربنیک، HB ، یون بی کربنات و اضافه قلی‌ا( ssexe esaB )در هر دو مرحله از دوره بازیافت اختلاف معنی‌داری از خود نشان دادند.شواهد موجود نشان می‌دهد که بازیافت فعال(راه رفتن و دویدویدن)در رفع سریع خستگی در مقایسه با بازیافت غیر فعال(نشستن)اثر مثبت قابل ملاحظه‌ای دارند.بنابراین وقتی زمان کوتاه بین دو مدت فعالیت شدید وجود دارد.دویدن بهترین روش برای رفع خستگی است و اگر زمان بین دو نوبت فعالیت شدید 45 دقیقه یا بیشتر است، راه رفتن مناسبترین روش برای برطرف ساختن خستگی ناشی از فعالیت بدنی است.

خلاصه ماشینی:

"واژه‌های کلیدی:بازیافت فعال و غیر فعال، گازهای خونی، آنزیمهای‌ HDL و KC ، خستگی فعالیت بدنی و ورزش مقدمه ورزشکاران در طول آماده سازی خود بارها در شرایط دشوار تمرینات طاقت‌فرسا قرار می‌گیرند و در طی روند بازیافت ذخایر انرژی از دست رفته بدن بازسازی شده و مجددا به حالت اولیه خود باز می‌گردند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند. در شرایط طبیعی می‌توان فشار اکسیژن خون سرخرگی را از معادله زیر پیش‌بینی کرد: جدول شماره 1-میانگین متغیرهای تحقیق در 4 مرحله به تفکیک گروههای سه گانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) 104+(سن به سال‌x27/0-) ghmm(Ba)2OP یکی دیگر از الکترودهای دستگاه به فشار گاز کربنیک موجود در مقدار معینی از خون حساس است و به روش مستقیم‌ 2OC را اندازه‌گیری می‌کند و سومین الکترود دستگاه به میزان فعالیت یون هیدروژن(+H)حساسیت دارد و یون هیدروژن موجود در مقدار معینی از خون را به روش مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. اما فشار اکسیژن خون شریانی بعد از فعالیت بین گروه نشستن با گروه دویدن معنی‌دار بوده است که با توجه به تشابه فعالیت بدنی در هر سه گروه در بدست آوردن این نتیجه جای تردید وجود دارد. و جالبتر اینکه در دوره بازیافت با توجه به متغیر بودن فعالیت بدنی در 15 دقیقه اول تفاوت معنی‌دار (به تصویر صفحه مراجعه شود) در فشار اکسیژن خون شریانی از بین رفته است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که‌نمودار شماره 7-میانگین اضافه قلیای سه گروه در چهار وضعیت در 15 دقیقه اول از دوره بازیافت دویدن اثر بارزتری در بازیافت گازهای خون شریانی داشته ولی در 45 دقیقه از دوره بازیافت راه رفتن تأثیر عمیق‌تری گذاشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.