Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بازیهای پرورشی در میزان رشد خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 77

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،تخیل ،بازیهای پرورشی ،سیالی(روانی) ،ابتکار(اصالت) ،دوره ابتدائی

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت ، معیار استاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری ، دانش‌آموزان گروه تجربی پسران ، دانش‌آموزان گروه کنترل پسران ، دانش‌آموزان ، مقایسه توزیع میانگین مؤلفه‌های خلاقیت ، دختران ، گروه کنترل پسران و دختران ، آزمون خلاقیت تورنس ، استاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری وجود

در این پژوهش، محقق با استفاده و بکارگیری از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت ( MACT )تورنس در این زمینه مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت(سیالی، ابتکار، تخیل)را در بین دانش‌آموزان گروه تجربی و کنترل مورد مطالعه قرار داده است.برای تعیین گروههای مورد تحقیق از روش نمونه برداری تصادفی ساده استفاده شده است، با توجه به اینکه تعداد دانش‌آموزان مورد تحقیق مشتمل بر 360 نفر می‌باشند 180 نفر آنان در گروه تجربی(90 نفر دانش‌آموزان پسر و 90 نفر دانش‌آموزان دختر)و 180 نفر مابقی در گروه کنترل(90 نفر دانش‌آموزان پسر و 90 نفر دانش‌آموزان دختر)به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده‌اند.کلیه آزمودنی‌های تحقیق در هر دو گروه تجربی و کنترل، پس از اتمام مدت آموزش به طور انفرادی در نمازخانه مدارس مربوطه زیر نظر آزمونگراها( sretset )تحت آزمون خلاقیت تورنس قرار گرفتند، پس از اخذ اطلاعات از آزمودنی‌ها با استفاده از برنامه کامپیوتری‌ SSPS,SAS از طریق تحلیل واریانس چند عاملی و مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن، فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق بر اساس هدفهای ویژه در نظر گرفته شده به شرح ذیل می‌باشد:1-از نظر مؤلفه سیالی(روانی)تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران و دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.2-از نظر مؤلفه ابتکار(اصالت)تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران و دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.3-از نظر مؤلفه تخیل تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان گروه تجربی پسران با دختران با دانش‌آموزان گروه کنترل پسران و دختران وجود دارد.4-مسخص گردید که در مؤلفه سیالی(روانی)بین گروه تجربی تحقیق با معیار استاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ولی در مؤلفه‌های ابتکار(اصالت)و تخیل گروه تجربی تحقیق با معیاراستاندارد تورنس تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیق دیگری که در آمریکا توسط آلیستین 1 که به راهنمایی دکتر تورنس انجام یافته، چنین عنوان نموده است که عامل حرکت و دیگر فاکتورهای مورد بررسی به طور معنی‌داری بر روی روانی، انعطاف‌پذیری و قوه ابتکار اثر داشت و نتایج دلالت بر این دارد که عوامل فوق به عنوان انگیزه مهمی در تفکر خلاق دانش‌آموزان کلاسهای چهارم دارای ارزش می‌باشد(2). 3-همچنین نتایج تحقیق بیانگر این نکته است که دانش‌آموزان گروه تجربی پسران و دختران از نظر مؤلفه تخیل خلاقیت نسبت به گروه کنترل دختران و پسران در سطح بالاتری قرار دارند (جدول شماره 4). پرورشی در گروه تجربی تحقیق منجر به رشد و توسعه خلاقیت آنان در تمامی مؤلفه‌های خلاقیت «سیالی(روانی)، ابتکار(اصالت)و تخیل»شده است به عبارت دیگر دانش‌آموزانی که تحت پوشش بازیهای پرورشی توسط مربیان متخصص قرار گرفته بودند از توسعه و رشد خلاقیت بیشتری در مقایسه با دانش‌آموزانی که این امکان برایشان مهیا نبود بهره‌مند بودند بدین ترتیب نتیجه این تحقیق به همراه دیگر یافته‌های آن با بررسی‌های که بوچر(1964)تحت عنوان اینکه خلاقیت در تربیت بدنی در کودک می‌شود و نیز تحقیق وسلی‌وایت(1971)که بیانگر ارتباط معنی‌داری فعالیتهای مهاتی تربیت بدنی و خلاقیت است و نیز با تحقیق مزنبرنیک که نشانگر افزایش خلاقیت در میان برنامه‌های تربیت بدنی خصوصا «بازیها»است و همچنین با تحقیق آلیسیتین تحت عنوان اینکه عامل حرکت و دیگر فاکتورهای مورد بررسی به طور معنی‌داری بر روی روانی، انعطاف‌پذیری و قوه ابتکار اثر دارد و نیز با تحقیق اندرسون و کروپلی(1367)و تحقیق پلگرینی(1984)و سایر محقیق در این زمینه همخوانی دارد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که فعالیتهای حرکتی(بازیهای پرورشی)عامل مهمی در رشد و توسعه خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.