Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران (SASI PSYCH انستیتو ورزش استرالیای...جنوبی)

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 33 تا 46)

کلیدواژه ها :

پایایی ،روایی ،آمادگی روانی و پرسشنامه انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

کلید واژه های ماشینی : ورزش ، پایایی پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران ، پایایی ، ورزشکاران ، روانی ، پرسشنامه ، آزمون ، آزمون ، روایی ، ضریب آلفای

نظر به کاربرد روزافزون آزمون آمادگی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی( hcysP ISAS ) برای سنجش مهارت‌های روانی و ورزشکاران ایرانی، محقق بر آن شد تا روایی و پایایی این پرسشنامه را بسنجد.به این ترتیب، پرسشنامه مزبور روی 337 نفر ورزشکار درجه یک کشور اجرا شد.نتایج نشان داد:در پرسشنامه‌ hcysP ISAS بین پرسش‌هایی که انگیزش را می‌سنجد، هماهنگی درونی وجود داشت و این هماهنگی بین پرسش‌هایی که تمرکز، کنترل حالت‌های روانی، اعتماد به نفس، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی را می‌سنجید نیز موجود بود.ضریب آلفای گرونباخ در عامل انگیزش 7774/0، در عامل تمرکز 7599/0، در عامل اعتماد به نفس 7033/0، در عامل کنترل حالت‌های روانی 6901/0، در عامل تصویرسازی ذهنی 8923/0 و در عامل تعیین هدف 8224/0 بود.پرسش‌های 6، 27 و 38 پایانی نامطلوبی داشت و به بازنگری احتیاج دارد.اصلاحیه سه پرسش فوق پیشنهاد شده است.در این پرسشنامه عناصر در برگیرنده پرسش‌ها از شش عامل فوق اشباع شده بود؛به این مفهوم که در عوامل اصلی روایی وجود داشت و سؤال‌های پرسشنامه برای سنجش مؤلفه‌های ادعا شده مناسب بود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: نظر به کاربرد روزافزون آزمون آمادگی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی( hcysP ISAS ) برای سنجش مهارت‌های روانی و ورزشکاران ایرانی، محقق بر آن شد تا روایی و پایایی این پرسشنامه را بسنجد. نتایج نشان داد: در پرسشنامه‌ hcysP ISAS بین پرسش‌هایی که انگیزش را می‌سنجد، هماهنگی درونی وجود داشت و این هماهنگی بین پرسش‌هایی که تمرکز، کنترل حالت‌های روانی، اعتماد به نفس، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی را می‌سنجید نیز موجود بود. 3 پرسشنامه را وینر و مارتین 1 س، روان‌شناسان انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی اجرا کردند و نشان دادند که این آزمون توانایی شناخت ورزشکاران را در خصوص متغیرهای عمده روانی به نام‌های انگیزش، اعتماد به نفس، تمرکز، کنترل روانی، تصویرسازی و تعیین هدف 2 دارد. جوادی‌پور نتیجه گرفت که آزمون آمادگی روانی انستیتوی استرالیای جنوبی از 6 عامل:انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس، کنترل حالت‌های روانی، تصویرسازی ذهنی و هدفمندی اشباع شده است. پ. با توجه به مثبت بودن بار عاملی همه سؤال‌ها و مقدار آن که بالاتر از 421/0 بود، این عامل برای اندازه‌گیری خصوصیتی مناسب است که همه سؤال‌ها را می‌سنجد. به طور کلی، ضرایب مذکور نشان می‌دهد که هماهنگی مطلوبی در سؤال‌های این عامل وجود دارد و می‌توان از آن برای سنجش اعتماد به نفس استفاده کرد. این سؤال باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد؛اما نظر به این که بقیه سؤال‌ها ضریب مطلوبی دارد می‌توان فرضیه پژوهش را مبنی بر وجود هماهنگی درونی در بین سؤال‌هایی تأیید کرد که کنترل حالت‌های روانی را می‌سنجد. صرف‌نظر از سؤال فرق، بررسی ضریب آلفای سؤال‌ها و ضریب کلی آلفا نشان می‌داد که سؤال‌های مربوط به این عامل در سنجش تصویرسازی هماهنگی دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.