Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری، فیزیولوژیکی و مقایسه آن در2گروه از مردان دانشگاهی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 53 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : تمرین، ضربان قلب، توان هوازی، ضربان قلب استراحتی، وزن، فشار خون، LDL، آمادگی هوازی، ضربان قلب و فشار خون، آمادگی

در این تحقیق تأثیر یک برنامه تمرینی، دویدن هوازی تناوبی با فشار 90؛70%بیش‌ترین ضربان قلب بر آمادگی و توان هوازی؛وزن و درصد چربی؛ضربان قلب و فشار خون استراحتی؛ هماتوکریت؛گلبول‌های قرمز؛هموگلوبین، چربی‌ها و لیپو پروتئین‌های سرم(کلسترول، S.GT,c-LDH,c-LDL,c-LDLV )بررسی و تغییرهای متغریها در دو گروه سنی جوان و مسن با یکدیگر مقایسه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آمادگی و توان هوازی در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش یافت.توان هوازی نسبی در گروه جوان و مسن به ترتیب 18%(از 5/39 به 61/46 میلی لیتر به ازای هر کلیو گرم وزن بدن در دقیقه)و 5/14%(از 82/35 به 0/41 میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم زن بدن در دقیقه)افزایش یافت.زمان دوی کوپر در گروه جوان و مسن به ترتیب 21%و 2/14%کاهش معنی‌دار داشت.وزن تام، در صد چربی و وزن چربی در هر دو گروه کاهش معنی‌دار و چگالی در هر دو گروه و وزن خالص تنها در گروه مسن افزایش معنی‌دار یافت.در هر دو گروه شاخص توده بدنی، محیط دور شکم و ضربان قلب استراحتی حدود 8%کاهش معنی‌دار داشت.کاهش فشار خون سیستولی در هر دو گروه معنی‌دار بود، اما کاهش فشار دیاستولی معنی‌دار نبود.همچنین کاهش هماتوکریت در هر دو گروه معنی‌دار بود و تغییرهای‌ CBR و هموگلوبین معنی‌دار نبود.تنها در گروه جوان کاهش‌ CT و LDL معنی‌دار بود.تغییرهای‌ SGT و c-LDLV در هر گروه مفید اما غیر معنی‌دار بود.در مقایسه بین دو گروه مشخص تمرین با کم و کیفی که در این تحقیق اجرا شد، تأثیر تقریبا مشابهی روی متغیرهای تحت بررسی هر دو گروه به جا گذاشت؛بجز در مورد وزن خالص‌ CT و LDL که تغییرهای وزن خالص تنها در گروه مسن و تغییرهای‌ CT و LDL تنها در گروه جوان معنی‌دار بود، بین برخی از متغیرها با یکدیگر نیز همبستگی معنی‌داری برقرار بود.به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد:با این که روند افزایش سن آمادگی هوازی و کارایی دستگاه‌های بدن کاهش پیدا می‌کند؛با اجرای تمرین و فعالیت بدنی، کارایی افراد مسن تقریبا مشابه جوان‌ترها تغییرهای مفید و سودمندی می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"2-تجزیه و تحلیل داده‌ها در گروه(2)نشان داد که تغییرهای توان هوازی؛زمان دوی‌کوپر؛وزن بدن؛در صد چربی؛وزن خالص؛شاخص توده بدنی؛چگالی؛محیط دور شکم و ضربان قلب‌ شکل 4-میانگین زمان دوی 2400 متر کوپر(دقیقه)و ضربان قلب استراحتی(تعداد در دقیقه)در پیش و پس آزمون شکل 5-میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی(میلی متر جیوه)در پیش و پس آزمون استراحی از نظر آماری معنی‌دار است. 4-داده‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی برنامه‌ به تصویر صفحه مراجعه شود شکل 6-میانگین هماتوکریت(درصد) CBR (میلیون در میلی متر مکعب)و هموگلوبین(گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون شکل 7-میانگین کلسترول و تری گلیسیریدها(میلی گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون تمرینی منتخب تأثیر یکسان و مشابهی بر متغیرهای تابع تحقیق(بجز وزن خالص، کلسترول تام، c-LDLV ، نسبت‌ LDL و LDH به‌ CT )در هر دو گروه داشته است. شکل 8-میانگین‌ c-LDH ، c-LDL و C-LDLV (میلی گرم در دسی لیتر)در پیش و پس آزمون شکل 9-میانگین نسبت‌ LDH به‌ LDL و نسبت‌ LDH CT در پیش و پس آزمون بحث و نتیجه‌گیری تمرین و فعالیت‌های بدنی یکی از مؤثرترین راه‌های بهبود آمادگی جسمانی بویژه برای آمادگی و توان هوازی؛کاهش و کنترل وزن بدن و درصد چربی‌ها؛کاهش ضربان قلب استراحت؛کاهش و کنترل فشار خون؛کاهش یا افزایش یا کنترل چربی‌ها و لیپوپروتنین‌های پلاسما شناخته شده است(16، 14، 9، 2). با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن یافته‌های دیگر تحقیق‌ها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد: 1-افزایش آمادگی و توان هوازی(بیش‌ترین اکسیژن مصرفی)به دنبال تمرین با شدت بالاتر بیش‌تر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.