Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 73 تا 82)

کلیدواژه ها :

کیفوز ،لوردوز ،اسکولیوز

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات ، ستون فقرات ، بررسی مقایسه‌ای میزان شیوع ناهنجاری ، ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات ، ستون فقرات در دانشجویان پسر ، میزان شیوع ناهنجاری ، دختران ، پژوهش دچار ناهنجاری‌های وضعیتی ستون ، وضعیت بدنی ، دانشجویان پسر و دختر دانشگاه

این مطالعه برای بررسی وضعیت بدنی و میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات 90 دانشجوی پسر و 85 دانشجوی دختر در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شده است.تمام جامعه تحقیق، با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون استاندارد نیویورک معاینه شد. از افراد جامعه تحقیق، با استفاده از صفحه شطرنجی و آزمون استاندارد نیویورک معاینه شد. پشت، پهلو، سه سطح طبیعی، تغییر شکل مختصر و وضعیت بدنی ضعیف ارزیابی همچنین میزان شیوع ناهنجاری پسران با دختران مقایسه شد.نتایج تحقیق نشان می‌دهد 77/97%از پسران و 48/96%از دختران و به طور کلی 15/97% افراد مورد پژوهش دچار ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات هستند.بیش‌ترین میزان شیوع ناهنجاری در پسران عارضه افتادگی شانه(88/68%)و در دختران عارضه‌ کمری(35/82%)است.کم‌ترین میزان ناهنجاری در پسران انحراف جانبی لگن(77/17%)و در دختران انحراف سر به طرفین(58/10%)است.مشاهده‌ها نشان می‌دهد که میان وضعیت عادت نشستن و کیفوز پشتی، بین نحوه حمل اشیاء و افتادگی شانه ارتباط معنی‌داری وجود دارد(05/0 P ).در این پژوهش از آزمون آماری مجذور خی استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: این مطالعه برای بررسی وضعیت بدنی و میزان شیوع ناهنجاری‌های ستون فقرات 90 دانشجوی پسر و 85 دانشجوی دختر در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شده است. این پژوهش با نظر به د وران حساس رشد بدنی نوجوانان، جوانان و با توجه به هدف پژوهش که مبنی بر بررسی میزان شیوع ناهنجاری وضعیتی ستون فقرات دانشجویان است؛به توصیف و تشریح وضعیت بدنی جامعه مورد پژوهش پرداخته است تا با توجه به اطلاعات حاصله و اهتمام به قابلیت اصلاح‌پذیری بسیاری از این ناهنجاری‌ها؛ ضرورت برنامه‌ریزی به منظور شناسایی، طبقه‌بندی، آموزش و اجرای برنامه‌های ویژه اصلاحی برای این قشر پویا و آینده‌ساز در اولویت برنامه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها قرا گیرد. نتایج نشان می‌دهد که جامعه دختران در مقایسه با جامعه پسران به میزان بیش‌تری دچار ناهنجاری وضعیتی به صورت وضعیت بدنی ضعیف هستند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق‌های مشابه همخوانی دارد، جدول شماره 1 وضعیت بدنی دانشجویان(پسر و دختر)به تفکیک هر یک از ناهنجاری‌ها(درصد) به طوری که میزان ناهنجاری‌های ستون فقرات در تحقیق‌های علیزاده 44/94%، قراخانلو 25/86%، عسگری 5/88%و شوشتری 54/91%مشاهده شد(6، 5، 4، 3). ضمن این که وجود شیوع ناهنجاری‌ها با توجه به درجه‌بندی‌های مربوط به عارضه بر این واقعیت تأکید دارد، بسیاری از دانشجویان پسر و دختر برای جلوگیری از تشدید عارضه باید اصول صحیح فعالیت‌های روزمره را یاد بگیرند و به طور جدی در فعالیت‌های تربیت بدنی اصلاحی و تمرین‌های درمانی شرکت کنند تا از وارد آمدن فشار روی مفاصل، عضله‌ها و لیگامنت‌های آن‌ها جلوگیری شود. بررسی و مقایسه میزان شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی شاخص، (پایان نامه کارشناسی ارشد)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.