Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین پایایی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اوتاوا (OMSAT)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 41 تا 58)

کلیدواژه ها :

پایایی ،آمادگی روانی ،پرسش نامهء سنجش آمادگی روانی اوتاوا states assessment tool(OMSAT) Ottawa mental

کلید واژه های ماشینی : سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اوتاوا ، ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران ، پایایی ، پایایی ابزار سنجش آمادگی روانی ، تعیین پایایی ابزار سنجش آمادگی ، آمادگی روانی ورزش ، ضریب آلفای ، روانی ، آزمون ، آزمون

پرسش نامهء OMSAT را محققان کانادایی برای سنجش آمادگی روانی ورزشکاران تهیه و به کار گرفتند.با توجه به کاربرد روز افزون ترجمهء فارسی این آزمون و با توجه به ناشناخته بودن اطلاعات‌ روان سنجی آن در شرایط بوم شناختی ایران،پایایی پرسش نامهء OMSAT روی 337 ورزشکار مذکر جوان(30-18 سال)اجرا شد.از محاسبهء ضریب آلفای گرونباخ به منظر تعیین پایایی‌ استفاده شد.در نتیجه مشخص شد که در این پرسش نامه بین پرسش‌هایی که تعیین هدف‌ (4775/0)و تمرکز مجدد را می‌سنجد(5372/0)هماهنگی درونی کم‌تر از حد مطلوب بود. هماهنگی درونی بین پرسش‌هایی مطلوب بود که باورها(6892/0)،التزام(7525/0)،فشار روانی(7846/0)،انرژی(7594/0)،ترس(7555/0)،آرامش(7072/0)،تصویر سازی‌ ذهنی(7966/0)،تمرین ذهنی(8510/0)،تمرکز(7806/0)و طرح ریزی مسابقه‌ (8084/0)را می‌سنجد.سؤال‌های 3،5،9،37،44،56،57 و 63 ضریب پایایی پایین‌ داشت و به بازنگری احتیاج دارد. نتایج؛استفاده از ترجمهء فارسی ابزار سنجش آمادگی روانی ورزشکاران اوتاوا را منوط به احتیاط و رعایت اصلاحات می‌داند.

خلاصه ماشینی:

"تعیین پایایی ابزار سنجش آمادگی روانی‌ ورزشکاران اوتاوا (OMSAT) دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلامفهرست: چکیده 41 مقدمه 42 روش شناسی تحقیق 42 یافته‌های تحقیق 45 بحث و نتیجه گیری 57 منابع و مآخذ 58چکیده: پرسش نامهء OMSAT را محققان کانادایی برای سنجش آمادگی روانی ورزشکاران تهیه و به کار گرفتند. با توجه به این امر که برخی محققان ایرانی نیز استفاده از این آزمون را برای سنجش وضعیت روانی‌ ورزشکاران آغاز کرده‌اند(3،4 و 5)،ضرورت تعیین‌ روایی و پایایی پرسش نامهء مذکور احساس می‌شود. این واقعیت از انگیزه‌های اصلی اجرای پژوهش‌ حاضر است که ترجمهء فارسی سه آزمون ذکر شده‌ برخلاف توانایی‌های بالقوه برای سنجش آمادگی روانی‌ ورزشکاران پایایی مشخصی ندارند. در جدول 1 نشان می‌دهد که ضریب‌ کلی آلفا با همهء سؤال‌های عامل اول محاسبه شد و (به تصویر صفحه مراجعه شود) ضریب آلفای کلی برابر با 4775/0 و نشانگر پایایی‌ ضعیفی است. برای بررسی بیش‌تر،آلفای گرونباخ بدون‌ احتساب سؤال شمارهء 3 محاسبه شد که اطلاعات‌ مربوط به آن در جدول 2 نشان داده شده است. بنابراین،در مجموع می‌توان نتیجه‌ گرفت که ضریب آلفای عامل تعیین هدف در صورت‌ حذف دو سؤال 3 و 5 دارای پایایی متوسطی است و هماهنگی و همسانی درونی کم‌تری در سؤال‌های آن‌ وجود دارد. ضریب آلفای کلی مساوی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با 7555/0 و مؤید پایایی مطلوب در سؤال‌های این‌ عامل است. نتایج مربوط به محاسبه‌های آلفای گرونباخ (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در این عامل در جدول 15 نشان داده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.