Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 95 تا 104)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،نورم ،قابلیت‌های جسمانی ،ایفرد (AAPERD)

کلید واژه های ماشینی : آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند ، نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ، دانشجویان ، جسمانی ، دختر ، حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند ، نورم ، قابلیت‌های جسمانی دانشجویان دانشگاه تهران ، بیرجند هم‌چنین تهیه نورم آمادگی ، دانشگاه بیرجند هم‌چنین تهیه نورم

این تحقیق با هدف اندازه گیری قابلیت‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند همچنین تهیه نورم آمادگی جسمانی برای آنان به اجرا درآمد.بدین منظور،از دانشجویانی ارزیابی‌ شد که در نیمسال اول 79-78 واحد تربیت بدنی عمومی(1)را انتخاب کرده بودند به عمل آمد. آزمودنی‌ها شامل 202 دانشجوی دختر و 159 دانشجوی پسر بود.پس از جمع آوری اطلاعات با تجزیه و تحلیل آن‌ها،با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ارزیابی لازم و نورم‌ آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند تهیه شد.بعضی از قابلیت‌های جسمانی این‌ دانشجویان را با تعدادی از قابلیت‌های جسمانی دانشجویان دانشگاه تهران و کردستان مقایسه‌ کردیم که با روش و آزمون‌های مشابه اندازه گیری شده بود.بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون‌ دراز و نشست،دانشجویان دانشگاه بیرجند از دانشگاه تهران نمره بالاتر و از دانشگاه کردستان نمره‌ پایین‌تر گرفتند.در کشش بارفیکس،میانگین نمره دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند از دو دانشگاه‌ دیگر بالاتر بود.در آزمون 540 متر،دانشجویان دختر بیرجند از کردستان رکورد بهتری کسب کرده بودند.به طور کلی؛کمبود امکان‌ها،نبود برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت،فقر حرکتی و جسمانی در دوران تحصیل(بخصوص دانشجویان دختر)در بعضی از قابلیت‌های جسمانی در دانشجویان ضعف‌های محسوسی به چشم می‌خورد.

خلاصه ماشینی:

"ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم‌ آمادگی جسمانی دانشجویان‌ دانشگاه بیرجند محمد اسماعیل افضل پور سیده عذرا میر کاظمی‌ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجندفهرست: چکیده 95 مقدمه 96 روش شناسی تحقیق 97 یافته‌های تحقیق 98 بحث و نتیجه گیری 101 منابع و مآخذ 104چکیده: این تحقیق با هدف اندازه گیری قابلیت‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند همچنین تهیه نورم آمادگی جسمانی برای آنان به اجرا درآمد. این عمل علاوه بر این که امکان مقایسه‌ را بین وضعیت جسمانی و حرکتی دانشجویان‌ دانشگاه‌های مختلف فراهم می‌سازد،پاسخ این‌ سؤال را روشن می‌کند که آیا تفاوتی بین نوع‌های‌ نورم‌های به دست آمده از مناطق و دانشگاه‌های‌ مختلف وجود دارد یا خیر؟و اصولا آیا نیازی به تهیه‌ نورم‌های آمادگی جسمانی برای گروه‌ها و مناطق‌ مختلف هست؟بر اساس نتایج به دست آمده در مورد مقایسه میانگین آزمون‌های دراز و نشست،کشش‌ بارفیکس و دوی 540 متر بین دانشجویان دانشگاه‌ بیرجند،دانشگاه‌های تهران و کردستان مشخص شد که بین میانگین رکورد کشش بارفیکس دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند با دانشگاه تهران و کردستان؛میانگین‌ رکورد دراز و نشست دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند و تهران؛میانگین رکورد دوی 540 متر دانشجویان‌ پسر دانشگاه بیرجند و کردستان همچنین میانگین‌ رکورد دراز و نشست دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند و تهران تفاوت معنی داری وجود دارد. از عامل‌های بروز این کاستی‌ها می‌توان به‌ بعضی از عامل‌ها اشاره کرد همانند: کمبود فضاها و امکان ورزشی مناسب و کافی‌ برای دانشجویان در سطح دانشگاه بخصوص‌ دانشجویان دختر با داشتن محدودیت بیش‌تری برای‌ ورزش کردن در محیطهای مختلف،نداشتن‌ برنامه ریزی مطلوب،متنوع و جذاب برای اوقات‌ فراغت دانشجویان؛ضعف در فعالیت‌های فوق‌ برنامه و در نهایت ناکافی بودن واحدهای درس‌ تربیت بدنی عمومی برای تقویت قوای جسمانی و حرکتی دانشجویان."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.