Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاههای ایران

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 105 تا 116)

کلیدواژه ها :

سبک مدیریت ،اثر بخشی ،انطباق پذیری ،عامل‌های بیوگرافی(سن،سابقه‌ مدیریتی،مدرک تحصیلی و دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت)

کلید واژه های ماشینی : مدیران، سبک، مدیریتی، بیوگرافی، سبک‌های مدیریتی، تعیین میزان اثر‌بخشی سبک‌های مدیریتی، تربیت‌بدنی، ارزیابی میزان اثر‌بخشی شیوه‌های مدیریتی، بهبود اثر‌بخشی مدیریت ورزشی کشور، میزان اثر‌بخشی شیوه‌های انتخابی

با توجه به این نکته که شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباط آن با اثر بخشی،کارایی سازمانی و هدایت مؤثر نیروی اناسنی شاغل در سازمان‌ها یکی از مباحث کلیدی مدیریت است،پژوهش‌ حاضر با هدف کاربرد دهی بهینه در مبانی مدیریت و بهبود اثر بخشی مدیریت ورزشی کشور است‌ که به صورت بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی:سن،سابقه مدیریتی،مدرک تحصیلی و دوره‌های‌ آموزش تخصصی مدیریت،بر سبک‌های مدیریتی انتخابی رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های‌ آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر ایران تنظیم و اجرا شد.تعداد 59 نفر آزمودنی برای حجم‌ نمونه در جامعه آماری دانشگاه‌های کشور انتخاب شدند که به پرسش نامه استاندارد مؤسسه‌ «بلانچارد»1با نام:تحلیل رفتار مدیر در برخورد با موقعیت‌های متنوع سازمانی پاسخ دادند.پس‌ از بدست آمدن یافته‌ها و تنظیم جدول‌های توزیع فراوانی،به بررسی و مقایسه داده‌های حاصله‌ با نورم مندرج در پرسش نامه و به ارزیابی میزان اثر بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی آزمودنی‌ها پرداخته شد سپس با بهره گیری از متد آماری مجذور خی دو(به تصویر صفحه مراجعه شود)و فرمول ضریب توافق،فرضیه‌های‌ چهار گانه پژوهش در خصوص عامل‌های چهار گانه بیوگرافی مدیران و میزان اثر بخشی شیوه‌های‌ مدیریتی آزمودنی‌ها بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که میزان اثر بخشی شیوه‌های انتخابی آزمودنی‌ها در مقایسه با:نورم استاندارد؛ با معادله همخوانی امتیاز اثر بخشی و دامنه تغییر شیوه متناسب نبود.برخلاف افزایش دامنه‌ انطباق پذیری شیوه‌های انتخابی،میزان اثر بخشی پایین‌تر از میانگین امتیاز اثر بخشی قرار گرفت. تمرکز اصلی نگرش‌های آزمودنی‌ها در شیوه رفتاری،عمدتا دو سبک فروشی و مشارکتی را شیوه مدیریتی غالب،سبک مشارکتی را مطمئن‌ترین شیوه مدیریتی پشتیبانی و سبک تفویضی را شیوه رفتاری توسعه‌ایی مشخص کرد که دامنه‌ایی کاملا متنوع در بین آزمودنی‌ها داشت همچنین‌ تأثیر هر چهار عامل بیوگرافی پس از تحلیل آماری و مقایسه با جدول ارزش‌های حساس مجذور کااسکوار،در سطح(به تصویر صفحه مراجعه شود)و درجه‌های آزادی معین بر اثر بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی‌ آزمودنی‌ها معنی دار بود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی در اثر بخشی سبک‌های مدیریتی مدیران‌ دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی‌ دانشگاه‌های ایران دکتر مهرداد محرم زاده استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیهفهرست: چکیده 105 مقدمه 106 روش شناسی تحقیق 110 یافته‌های تحقیق 110 بحث و نتیجه گیری 114 منابع و مآخذ 116چکیده: با توجه به این نکته که شناسایی الگوهای رفتاری و ارتباط آن با اثر بخشی،کارایی سازمانی و هدایت مؤثر نیروی اناسنی شاغل در سازمان‌ها یکی از مباحث کلیدی مدیریت است،پژوهش‌ حاضر با هدف کاربرد دهی بهینه در مبانی مدیریت و بهبود اثر بخشی مدیریت ورزشی کشور است‌ که به صورت بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی:سن،سابقه مدیریتی،مدرک تحصیلی و دوره‌های‌ آموزش تخصصی مدیریت،بر سبک‌های مدیریتی انتخابی رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های‌ آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر ایران تنظیم و اجرا شد. تمرکز اصلی نگرش‌های آزمودنی‌ها در شیوه رفتاری،عمدتا دو سبک فروشی و مشارکتی را شیوه مدیریتی غالب،سبک مشارکتی را مطمئن‌ترین شیوه مدیریتی پشتیبانی و سبک تفویضی را شیوه رفتاری توسعه‌ایی مشخص کرد که دامنه‌ایی کاملا متنوع در بین آزمودنی‌ها داشت همچنین‌ تأثیر هر چهار عامل بیوگرافی پس از تحلیل آماری و مقایسه با جدول ارزش‌های حساس مجذور کااسکوار،در سطح(به تصویر صفحه مراجعه شود)و درجه‌های آزادی معین بر اثر بخشی شیوه‌های مدیریتی انتخابی‌ آزمودنی‌ها معنی دار بود. او با بهره گیری از دو ابزار ضریب شایستگی سازمانی و بررسی ارزیابی مدیریتی،با حجم نمونه 65 مدیر ورزشی مرد به این نتیجه دست یافت که:داشتن سابقه‌ مدیریتی و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی‌ مدیریت،در دستیابی به شایستگی رهبری و هدایت‌ امور تربیت بدنی دانشگاهی آزمودنی‌ها مؤثر بوده و منجر به انتخاب سبک‌های مدیریتی مؤثر در ارتباطات‌ مدیر-کارمند شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.