Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی- عروقی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 127 تا 145)

کلیدواژه ها :

کم تحرکی ،فعالیت‌های جسمانی ،فعالیت‌های هوازی ،لیپوپروتئین‌های خون ،بیماری‌های قلبی-عروقی ،فشار خون و آترواسکلروزیس

کلید واژه های ماشینی : فعال، عروقی، کلسترول، LDL، عامل‌های خطرساز قلبی، کم‌تر از افراد غیرفعال، HDL، عروقی اعضای هیأت‌علمی، RF، اعضای هیأت‌علمی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فعالیت‌های جسمانی و برخی عامل‌های خطرساز قلبی- عروقی مردان اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.آزمودنی‌های این پژوهش را 273 نفر با دامنه سنی 25 تا 66 سال تشکیل می‌داد.آزمودنی‌ها براساس اطلاعات به‌دست‌آمده‌ از پرسش‌نامه به گروه‌های فعال و غیرفعال جسمانی در رده‌های سنی 25 تا 66،25 تا 45 و 46 تا 66 تقسیم شدند.معیار فعال بودن،اجرای دست‌کم دو جلسه 60 دقیقه‌ای یا سه جلسه 40 دقیقه‌ای‌ فعالیت ورزشی منظم در هفته بود.برخی از عامل‌های خطرساز قلبی-عروقی مانند:کلسترول‌تام‌ (C-T) ،لیپوپروتئین پرچگال کلسترول (HDL-C) ،لیپوپروئین کم چگال کلسترول LDL-C ، لیپوپروتئین خیلی کم چگال کلسترول (VLDL-C) ،تری گلیسرید (TG) ،عامل خطرساز (RF) ، ضربان قلب (HR) ،فشار خون سیستولی BP 1 ،فشار خون دیاستولی BP 2 ،قند خون G ، درصد چربی (%Fat) و شاخص تودهء بدن (BMI) اندازه‌گیری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح 5%- a تحلیل شد.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد؛ C-T افراد فعال‌ در حد معنی‌داری در همهء رده‌های سنی کم‌تر از افراد غیرفعال و مقدار HDL-C افراد فعال در همه‌ رده‌های سنی در حد معنی‌داری بیش‌تر از افراد غیرفعال بود.مقدار LDL-C افراد فعال و غیرفعال‌ در گروه‌های سنی 25 تا 66 و 25 تا 45 تفاوت معنی‌داری داشت.مقادیر VLDL-C ، TG و RF افراد فعال در همه رده‌های سنی کم‌تر از افراد غیرفعال و فشار خون سیستولی افراد گروه سنی 25 تا 66 در حد معنی‌داری معنی کم‌تر از افراد غیرفعال بود.مقدار HR و %Fat افراد فعال در رده‌های سنی‌ 25 تا 66،46 تا 66 و BMI در رده سنی 25 تا 45 سال با افراد غیرفعال تفاوت معنی‌داری‌ داشت.این یافته‌های نشان می‌دهد؛رابطه بین RF ،لیپوپروتئین‌های خون، %Fat و BMI در همه‌ رده‌های سنی مثبت و معنی‌دار است،ولی در مورد HDL-C معکوس و منفی است. نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد که نداشتن فعالیت جسمانی یکی از عامل‌های اصلی‌ خطرساز قلبی-عروقی است و می‌تواند باعث پیشرفت عامل‌های خطرساز شود.اجرای‌ فعالیت‌های جسمانی می‌تواند به کاهش چربی‌های مضر خون،افزایش چربی مفید خون و کنتزل‌ وزن بدن منتهی شود.همچنین خطر عامل‌هالی خطرساز قلبی-عروقی را کاهش دهد و احتمالا نقش مهمی در کنترل و پیشگیری بیماری‌های قلبی-عروقی داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"برخی از عامل‌های خطرساز قلبی-عروقی آن‌ها مانند کلسترول تام C-T ، لیپوپروتئین پرچگال HDL-C ،لیپوپروتئین‌ کم چگال (LDL-C) ،لیپوپروتئین خیلی کم چگال‌ VLDL-C ،تری گلیسرید TG ،عامل خطر RF ،قند خون غیرناشتا G ،ضربان قلب‌ استراحتی HR ،فشار خون سیستولی BP 1 ، فشار خون دیاستولی BP 2 ،درصد چربی‌ زیرپوستی (%Fat) و شاخص تودهء بدن (BMI) در رده‌های سنی 25 تا 45،46 تا 66 و 25 تا 66 اندازه‌گیری و بررسی شد. یافته‌های تحقیق اطلاعات به‌دست‌آمده از این پژوهش(جدول شماره یک و نمودارها)نشان می‌دهد که در مجموع،افراد فعال جسمانی با توجه به پایین بودن مقادیر برخی‌ از عامل‌های خطرساز،در مقایسه با افراد غیرفعال جسمانی‌ در همهء رده‌های سنی این‌ تحقیق،کم‌تر در معرض ابتلا به‌ بیماری‌های قلبی-عروقی قرار دارند. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه‌ بین RF و عامل‌های خطرساز قلبی-عروقی در رده‌های سنی مختلف تحلل شد و نتایج جدول‌ شماره 2 نشان می‌دهد،در رده سنی 25 تا 66 که‌ شامل همهء آزمودنی‌هاست،ضریب همبستگی بین‌ RF و عامل‌های خطرسازی مانند کلسترول تام و LDL-C ، VLDL-C در سطح 01/0- a مثبت و معنی‌دار بود و برای عامل‌هایی مانند BMI ، مثبت و معنی‌دار و رابطه بین RF و HDL-C در سطح 05/0- a معکوس و معنی‌دار است. مقایسه HR استراحتی افراد فعال و غیرفعال در گروه‌های سنی مختلف غیرفعال است بنابراین، فعالیت‌های ورزش حتی در حد تفریحی موجب افزایش HDL-C و درنتیجه کاهش خطر ابتلا به‌ بیماری‌های قلبی-عروقی‌ می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.