Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

کلیدواژه ها :

عوامل سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ،نهادینه سازی ،اجرایی شدن

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ، ابعاد کارآفرینی سازمانی ، نهادینه‌سازی کارآفرینی ، اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی ، اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی توجه ، اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر ، ارتباطات ، عوامل سازمانی بر نهادینه‌سازی کارآفرینی ، مدل ، مولفه‌های عوامل سازمانی بر نهادینه‌سازی

یکی از ساز و کارهای مطلوب سازمان ها برای پاسخی سریع و مناسب به تغییر و تحولات روز افزون محیطی در فضای کسب و کار، ایجاد سازمان های کارآفرین است . سازمان های کارآفرین از طریق نهادینه سازی کارآفرینی در درون خود، موجبات اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی را فراهم میآورند. با توجه به اینکه فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و با عنایت به نقش قابل توجه عوامل سازمانی در این زمینه هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی است . جامعه آماری اول این پژوهش شامل ٧١٤ نفر از مدیران ، متخصصان و کارشناسان شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم ، پاک، گلستان و محسن میباشد که با فرمول کوکران ٢٥٠ نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل ، تعداد ١٦ نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاه ها بوده که نمونه آماری دوم نیز از طریق سرشماری مشخص شده و برابر با تعداد جامعه آماری دوم میباشد. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها پرسشنامه است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی ـ همبستگی است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فنون مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است . نتایج بررسی نشان میدهد که مولفه های عوامل سازمانی بر نهادینه سازی کارآفرینی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر مثبت دارند، و نهادینه سازی کارآفرینی در این شرکت ها نیز بر اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.