Skip to main content
فهرست مقالات

در مردان 40 سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطرزای قلبی- عروقی و دیابت (whr) هنجاریابی نسبت دور کمر دور لگن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 59 تا 72)

کلیدواژه ها :

هنجار ،درصد چربی بدن ،عوامل خطرزا ،بیماری قلبی-عروقی ،اهواز ،نسبت دور کمر به دور لگن ،شاخص توده بدن ،نسبت دور کمر به قد ،دیابت

کلید واژه های ماشینی : شهر اهواز ، دیابت ، عوامل خطرزای قلبی ، هنجاریابی نسبت دور کمر دور ، عروقی ، عامل خطر ، نسبت دور کمر دور لگن ، ارتباط شاخص‌های پیکرسنجی RHW ، نسبت دور کمر ، مردان

:تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط شاخص‌های پیکرسنجی‌ RHW ، IMB ،، RSW با عوامل خطرزای قلبی-عروقی و دیابت با هدف کلی هنجاریابی‌ RHW در بین مردان 40 سال به بالای شهر اهولز انجام گرفت.این تحقیق یک مطالعه همبستگی است که آزمودنی‌های تحقیق را 150 مرد داوطلب بالای 40 سال برای اندازه‌گیری متغیرهای پیکرسنجی تشکیل می‌دادند که از بین آنها 63 نفر برای ارزیابی متغیرهای خونی، آزمایش خون دادند.تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و t انجام شد.تجزیه و تحلیل یافته‌های نشان داد که:بین‌ RHW و چهار عامل خطرزای قلبی-عروقی و دیابت شامل‌ BSF ، ohcT ، GT و LDLV ارتباط معنی داری وجود داشت و بین IMB و دو عامل خطرزای قلبی-عروقی شامل‌ ohcT و LDLV ارتباط معنی داری وجود داشت.بین‌و سه عامل خطرزای قلبی-عروقی شامل‌ ohcT و GT و LDLV ارتباط معنی داری وجود داشت و همچنین بین‌ RSW و سه عامل خطرزای قلبی-عروقی و دیابت شامل‌ SBF و ohct و LDLV ارتباط معنی داری وجود داشت.در مردان 40 سال به بالای‌شهر اهواز هنجارهای‌ RHW ، IMB ،، RSW برای خطر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت به ترتیب 936/0،، 3/22 درصد و 551/0 است.بین گروه فعال و غیرفعال مردان 40 سال به بالای شهر اهواز از نظر میزان‌ RHW ، IMB ،و RSW تفاوت معنی داری وجود داشت و میزان این شاخص‌های پیکرسنجی در گروه غیرفعال بیشتر از گروه فعال بود.به نظر می‌رسد که‌ RHW پیشگوی قویتری نسبت به دیگر شاخص‌های مورد توجه این تحقیق برای پیش‌بینی احتمال خطر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت در بین مردان 40 سال به بالای شهر اهواز باشد.

خلاصه ماشینی:

"هستند و با توجه به خطرات ناشی از ناهنجاری‌های ترکیب بدنی در تندرستی افراد و به طور کلی جامعه، مسأله‌ای که در این تحقیق مطرح بود، اطلاع از میزان ارتباط بین مهمترین متغیرهای ترکیب بدنی یعنی RHW ، IMB ، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به قد با عوامل خطرزای قلبی-عروقی و دیابت شامل قند خون ناشتا 8 (SBF)، کلسترول تام 9 (ohcT)، (1). برآورد حد نهایی و خطرناک شاخص‌های پیکرسنجی برای خطر بروز بیماری دیابت بحث و نتیجه‌گیری با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد که‌ RHW پیشگوی قویتری نسبت به دیگر شاخص‌های مورد توجه این پژوهش یعنی‌ IMB ، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به قد برای خطر ایجاد بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت در بین مردان 40 سال به بالای شهر اهواز باشد. زیرا بین‌ RHW با چهار عامل خطرزای قلبی و عروقی یعنی قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین بسیار کم چگال در مردان 40 سال به بالای شهر اهواز ارتباط معنی داری مشاهده شد که نسبت به‌ IMB ، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به قد با تعداد بیشتری از عوامل خطرزا ارتباط معنی داری داشت و هم اینکه شدت همبستگی‌های بین‌ RHW و لیپوپروتئین پر چگال، لیپوپروتئین کم چگال و عامل خطرزاارتباط بین‌ RHW و LDH به صورت منفی و ارتباط بین‌ RHW و LDL وارتباط بین‌ RHW و FR به صورت مثبت بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.