Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر حرکات کششی ایستا قبل از انقباضات برونگرا بر میزان کوفتگی عضلانی تاخیری در دختران دانشجو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 95 تا 104)

کلیدواژه ها :

کوفتگی عضلانی تأخیری ،حرکات کششی ایستا ،آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دی هیدروژناز

کلید واژه های ماشینی : انقباضات برونگرا، کوفتگی عضلانی، تمرین، تأثیر حرکات کششی ایستا، تمرینات کششی ایستا، گروه شاهد انقباضات برونگرا، آنزیم‌های، تأثیر تمرینات کششی ایستا، وزنه موجب کوفتگی عضلانی، کوفتگی عضلانی تأخیری

:هدف اصلی این تحقیق تأثیر تمرینات کششی ایستا، قبل از انقباضات برونگرا بر کوفتگی عضلانی تأخیری بوده است.بدین منظور 21 دختر دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه گیلان که همگی راست دست بودند، به طور داوطبانه در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر)و شاهد(11 نفر)با میانگین سن 22 سال، میانگین قد 99/160 سانتی‌متر، میانگین وزن 23/58 کیلوگرم، تقسیم شدند.ابتدا از همه افراد دو گروه نمونه‌گیری خون به عمل آمد، سپس گروه شاهد انقباضات برونگرا با وزنه انجام دادند.گروه تجربی پس از 15 دقیقه تمرینات کششی ایستا در قسمت شانه، آرنج و بازو به انجام انقباضات برونگرا پرداختند.بلافاصله پس از انقباضات، 24 ساعت و 48 ساعت پس از انقباضات از هر دو گروه نمونه خون گرفته شد، و پساز هر مرتبه نمونه‌گیری خون فرم ارزیابی درد نیز تکمیل گردید.محاسبات آماری نشان داد، که تمرینات برونگرا با وزنه موجب کوفتگی عضلانی ظده است و آنزیم‌های‌ KC و HDL و هر دو گروه شاهد و تجربی بلافاصله پس از انقباضات حداقل تا 24 ساعت پس از آن افزایش نشان داده است.در ضمن افزایش هر دو آنزیم فوق در گروه تجربی بیشتر از گروه شاهد بوده است.همچنین تمرینات کششی ایستا تأثیر معنی داری در کاهش‌ KC و HDL و احساس درد، ضعف و اسپاسم نداشته است.

خلاصه ماشینی:

"محاسبات آماری نشان داد، که تمرینات برونگرا با وزنه موجب کوفتگی عضلانی ظده است و آنزیم‌های‌ KC و HDL و هر دو گروه شاهد و تجربی بلافاصله پس از انقباضات حداقل تا 24 ساعت پس از آن افزایش نشان داده است. این تحقیق با توجه به اختلاف نظرات موجود در پی پاسخ به این سؤال است که آیا انجام کشش ایستا قبل از انقباضات برونگرا می‌تواند باعث کاهش کوفتگی عضلانی تأخیری شود؟ روش‌شناسی تحقیق نمونه آماری این تحقیق که به روش نیمه تجربی انجام شده، بیست و یک نفر داوطلب دختر دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه گیلان بودند که به روش تصادفی ساده در دو گروه تجربی(10نفر)و شاهد(11نفر) قرار گرفتند. مشاهده میانگین و انحراف معیار مقادیر HDL (جدول و نمودار 2)نشان می‌دهد که بلافاصله پس از انقباضات، لاکتات دی هیدروژناز تا 24 ساعت پس از تمرین افزایش داشته و این افزایش در گروه تجربی اندکی بیشتر از گروه شاهد بوده جدول 2. احساس کوفتگی عضلانی با استفاده از علائم درد، ضعف و اسپاسم در آزمودنی‌ها بر اساس گفته‌های شفاهی آنها از تجارب احساسی ارزیابی شد و اختلاف معنی داری بین میزان کوفتگی عضلات در گروه شاهد و تجربی مشاهده نشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین مقادیر دو آنزیم فوق در بین هر دو گروه پس از انقباضات برونگرا با وزنه افزایش داشته و کوفتگی عضلانی ایجاد شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.