Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت فعالیتهای ورزشی دختران دانشجو، دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 29 تا 40)

کلیدواژه ها :

مشارکت ،دانشجویان ،عاملهای بازدارنده ،فعالیتهای‌ ورزشی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت فعالیتهای ورزش دختران دانشجو، عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش، بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران، عاملهای بازدارنده، دانشجویان، دختر، بررسی عاملهای بازدارنده مشارکت، فعالیتهای ورزشی، بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت، عاملهای بازدارندهء فعالیتهای ورزشی

هدف کلی از تحقیق حاضر،بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران دانشجو در دانشگان‌ آزاد خوراسگان بود.به همین منظور،498 نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدند تا به سؤالاتی پاسخ دهند که‌ در این زمینه مطرح شده بود.از این تعداد،300 نفر بیان کرده‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت‌می‌کنند (102 نفر یک بار در هفته یا بیشتر،129 نفر یک بار در ماه یا بیشتر و 69 نفر یک بار در سال یا بیشتر)198نفر دیگر نیز گفته‌اند که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند. عاملهای بازدارندهء بررسی شده در این تحقیق،شامل این 9 عامل بود:وقت،پول،علاقه،وسیلهء نقلیه، امکانات،روابط اجتماعی،ناآگاهی،توانایی و مهارت،آمادگی و سلامتی. نتایج تحقیق براساس اطلاعات جمع‌آوی شده،براساس آزمونهای تحلیل واریانس تک متغیره و توکی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره و فریدمن،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مهم‌ترین عاملهای بازدارنده از نظر دانشجویان شرکت‌کننده و غیر شرکت‌کننده در فعالیتهای ورزشی،دو عامل امکانات و روابط اجتماعی در سطح 05/0> P معنی‌دار بود. دانشجویانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی‌کنند،تأثیر عاملهای بازدارنده،مثل:وسیلهء نقلیه،روابط اجتماعی،ناآگاهی،مهارت و سلامتی را بیش از سایر عاملهای دانسته‌اند.براساس آزمون فریدمن در این تحقیق، عاملهای بازدارنده به ترتیب عبارتند از:امکانات،روابط اجتماعی،وسایل نقلیه،ناآگاهی،وقت،پول،توانایی‌ ومهارت،علاقه،آمادگی و سلامتی.

خلاصه ماشینی:

"بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای‌ ورزشی دختران دانشجو،در دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خوارسگان دکتر محمد احسانی،دانشگاه تربیت‌مدرس مریم عزب‌دفتران،کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی فهرست: چکیده 29 مقدمه 30 روش‌شناسی تحقیق 32 یافته‌های تحقیق 33 بحث و نتیجه‌گیری 36 منابع و مآخذ 38 چکیده:هدف کلی از تحقیق حاضر،بررسی عاملهای بازدارندهء مشارکت فعالیتهای ورزش دختران دانشجو در دانشگان‌ آزاد خوراسگان بود. از سال 1970 به بعد،در زمینهء بررسی‌ شناخت عاملهای بازدارندهء فعالیتهای ورزشی‌ تفریحی،تحقیقاتی در خارج از کشور انجام شد و پژوهشگران،طرحهای تحقیقی زیادی ارائه دادند و به اجرا در آوردند که در همهء آنها،موانع شخصی و اجتماعی موجود برای مشارکت زنان در فعالیتهای‌ ورزشی و تفریحی بررسی می‌شود(دیم‌1،1982 دیکسی و تالبوت‌2،1982،و هندرسون‌3، (1). با عنایت به این مطالب و با توجه به نقش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه،محقق‌ بر آن شد تا عاملهای بازداندهء فعالیتهای ورزشی‌ را بین دانشجویان دختر بررسی کند. مقایسهء میانگین نمرهء دانشجویان در خصوص عامل‌های بازدارنده فعالیتهای ورزشی،با توجه به میزان‌ مشارکت فعالیت ورزشی آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) دانشجویانی که ورزش می‌کنند،در خصوص‌ عاملهای فوق تفاوت وجود دارد. تحقیقات زیادی برای رفع یا کاهش عاملهای بازدارندهء فعالیتهای ورزشی‌ انجام شده است تا این عاملها شناسائی شوند و مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد(شلو، دایسون 2001،روج 2001). دختر بودن دانشجویان و نداشتن‌ وسیلهء نقلیه یا سروسهای عمومی منظم،برای‌ رفت و آمد بعد از ساعت درس که معمولا بعد ظهرها و حتی در فصل زمستان به شبها می‌خورند تا حدودی زیادی باعث محدودیت بانوان‌ در فعالیتهای ورزشی بود که در این مورد تحقیقات مهدی‌پور(1372)عتیقه‌چی(1374) احسانی و همکاران(1996)براون،میلر و هنسن‌ (2001)با این تحقیق همخوانی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.