Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن با افراد سالم، در شرایط دستکاری سیستم های درگیر در کنترل حرکتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 93 تا 104)

کلیدواژه ها :

تعادل دینامیکی ،کمر درد ،انحرافات مرکز ثقل ،سیستم بینایی ،سیستم دهلیزی ،سیستم گیرنده‌های حسی ،عمقی

کلید واژه های ماشینی : بیماران، تعادل دینامیکی بیماران مبتلا، انحرافات مرکز گرانش بیماران کمر‌درد، تعادل، کمر‌درد، بیماران کمر‌درد، بیماران مبتلا به کمر‌درد، تعادل دینامیکی بیماران کمر‌درد، سیستم، انحرافات مرکز گرانش

بیشتر محققان پاتوفیزیولوژی،بیماری کمر درد را به سیستم عضلانی،بافت‌های همبند و نیز سیستم عصبی‌ نسبت می‌دهند(1).بیماری کمر درد با نارسایی‌های تعادلی همراه است.در این بیماری،بیشتر مطالعات‌ پیشین دربارهء توضیح مکانیزم آسیب سیستم عصبی-عضلانی،در سیستم استاتیک خلاصه شده است.هدف‌ از پژوهش حاضر،بررسی آسیب‌های تعادلی بیماران کمر درد در یک سیستم دینامیکی،با دستکاری سیستم‌ های بینایی،پروپریوسپتیو و دهلیزی است.تعداد 21 زن مبتلا به کمر درد مزمن با دامنه سنی 20 تا 40 ساله و 19 زن سالم همگن،داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.از دستگاه تعادل سنج دینامیکی« Biodex » برای ارزیابی تعادل دینامیکی افراد استفاده شد.آزمودنیها با وضعیت بدنی تعریف شده،روی صفحهء استقرار دستگاه می‌ایستادند.سپس به مدت 20 ثانیه،متغیرهای انحراف کلی( total )،قدامی-خلفی( AP )و میانی-جانبی( ML )مرکز ثقل از مرکز سطح اتکای افراد ثبت می‌شد.آزمونهای تعادل در شرایط متفاوت‌ ایستاده با چشم باز،ایستاده با چشم بسته،ایستاده با چرخش سر و نیز در دو وضعیت پایدار و ناپایدار سطح‌ اتکا اجرا شدند.نتایج نشان دادند،در تمام وضعیت‌ها و در هر سه متغیر مورد نظر،انحرافات مرکز گرانش‌ بیماران کمر درد بطور معنی‌داری بیشتر از افراد سالم بودند(001/0- P ).با دستکاری سیستمهای درگیر در تعادل،یعنی بسته شدن چشمها،تغییر ثبات سطح اتکا و چرخش سر،انحرافات مرکز گرانش در هر دو گروه نسبت به وضعیت مرجع افزایش یافتند.ولی این افزایش، در بیماران با کمر درد بسیار چشمگیرتر بود. تعادل دینامیکی بیماران کمر درد با نارسایی همراه بود.بین عاملهای پایداری،بینایی،وضعیت سر و بیماری‌ کمر درد تعامل وجود داشت.تعادل دینامیکی به مفهوم انحرافات مرکز ثقل از مرکز سطح اتکا ا ارزش کلینیکی‌ برخورد بود و می‌توانست در تشخیص و توانبخشی سودمند باشد.

خلاصه ماشینی:

"Center Of Support دستگاه تعادل سنج دینامیکی و نحوه استقرار آزمودنی روی دستگاه 1)آزمودنی در وضعیت ایستاده آناتومیکی (به تصویر صفحه مراجعه شود) تصویر 1 2)آزمودنی در وضعیت ایستاده با چرخش سر (به تصویر صفحه مراجعه شود) تصویر 2یافته‌های تحقیق این تحقیق به منظور مقایسهء عملکرد تعادل‌ دینامیکی بیماران و افراد سالم در شرایط متفاوت‌ اجرا شد که در آن با دستکاری سیستم‌های درگیر در تعادل،مانند سیستم‌های بینایی،دهلیزی و حسی-حرکتی،میزان انحراف مرکز گرانش از مرکز BOS مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. اما الگوی این افزایش در دو گروه‌ یکسان نبوده است،بطوری که انحرفات total و AP بیماران در شرایط ناپایدار صفحهء تعادل سنج جدول شماره 1:انحرافات COG بیماران و افراد سالم با دستکاری سیستم بینایی و در شرایط پایدار و ناپایدار سطح اتکا (به تصویر صفحه مراجعه شود) به 3 برابر و 6/2 برابر رسیده‌اند. در نتیجه،اطلاعات ناشی از جدول شماره 2:انحرافات COG بیماران و افراد سالم با دستکاری سیستم دهلیزی،در شرایط پایدار و ناپایدار سطح اتکا (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:تأثیر عامل بینایی،عامل ثبات سطح اتکا و عامل بیماری کمر درد گیرنده‌های حسی عمقی بیشترین نقش را دارند. این تأثیر متقابل در نمودار 2 نشان‌ داده شده است در آزمون تعادل ایستادهء توأم با چرخش سر، وقتی که ثبات سطح اتکا از پایدار به ناپایدار تبدیل‌ شد،بطور معنی‌داری انحرافات COG در هر دو گروه افزایش یافت(001. بحث ونتیجه‌گیری در این مقاله،تعادل دینامیکی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن و افراد سالم،از طریق بررسی انحرافات COG از مرکز BOS با دستکاری سیستم‌های بینایی و دهلیزی‌ مورد مطالعه قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.