Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه میان برخی مقادیر آنتروپومتریک و نتایج آزمون های انعطاف پذیری خمش به پایین (TOE-TOUCH) و خمش به پایین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 105 تا 114)

کلیدواژه ها :

انعطاف‌پذیری ،آزمون ،خمش به پایین ،خمش به جلو

کلید واژه های ماشینی : خمش ، آزمون ، آزمون ، بررسی رابطهء میان اندازهء اندام‌ها ، میزان انعطاف‌پذیری در آزمون خمش ، اندازهء طول پاها عاملی مهم‌تر ، آزمون خمش ، نتایج آزمون‌های ، اندازهء اندام‌ها و نتایج آزمون‌های ، اندام‌ها و نتایج آزمون‌های خمش

هدف از اجرای این پژوهش،بررسی رابطهء میان اندازهء اندام‌ها و نتایج آزمون‌های خمش به جلو و خمش به پایین‌ بود،به همین منظور،100 دانشجوی مرد با دامنهء سنی 19-25 سال بصورت داوطلب پس از تکمیل رضایت‌نامه‌ در این تحقیق شرکت کردند،قد و طول اندام‌های آزمودنیها در وضعیت طبیعی به وسیلهء متر نواری و در مقیاس‌ سانتیمتر اندازه‌گیری شد،سپس آزمودنیها به مدت 5 دقیقه خود را با حرکات معمول کششی گرم کردند،در آزمون خمش به پایین از آزمودنی خواسته شد تا روی پله بایستد و با زانوان صاف تنه را به پایین خم کند،سپس با دست خود میلهء مدرج را به پایین فشار دهد،در آزمون دوم از آزمودنی خواسته شد تا با زانوان صاف روی زمین، روبروی جعبهء مدرج بنشیند و تلاش کند تا با خم کردن تنهء میلهء مدرج را به جلو فشار دهد،هر آزمودنی سه بار هر دو آزمون را انجام داد،نتایج نشان دادند،میان اندازهء قد و میزان انعطاف‌پذیری در آزمون‌های خمش به پایین و خمش به جلو رابطهء معنی‌داری وجود دارند،یافته‌ها رابطهء معنی‌داری را میان طول تنه،طول استخوان بازو، ساعد و میزان انعطاف‌پذیری نشان ندادند،هر چند میان اندازهء طول پا و نتایج آزمون‌ها رابطهء معنی‌داری وجود داشتند،براساس این یافته‌ها باید در نظر داشت،عامل مهم در نتایج آزمونهای مذکور اندازه‌های قد بود،در این میان،اندازهء طول پاها عاملی مهم‌تر از اندازهء طول تنه،طول استخوان بازو و ساعد بود.

خلاصه ماشینی:

"رابطهء میان برخی مقادیر آنترپومتریک‌ و نتایج آزمون‌های انعطاف‌پذیری‌ خمش به پایین( Toe-Touch )و خمش به جلو( Sit Rreach ) دکتر محمد حسین علیزاده،دانشکدهء تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مجید مسیحای اکبر،کارشناس ارشد ادارهء کل تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری فهرست: چکیده 105 مقدمه 106 روش‌شناسی تحقیق 106 یافته‌های تحقیق 109 بحث و نتیجه‌گیری 111 منابع و مآخذ 113 چکیده:هدف از اجرای این پژوهش،بررسی رابطهء میان اندازهء اندام‌ها و نتایج آزمون‌های خمش به جلو و خمش به پایین‌ بود،به همین منظور،100 دانشجوی مرد با دامنهء سنی 19-25 سال بصورت داوطلب پس از تکمیل رضایت‌نامه‌ در این تحقیق شرکت کردند،قد و طول اندام‌های آزمودنیها در وضعیت طبیعی به وسیلهء متر نواری و در مقیاس‌ سانتیمتر اندازه‌گیری شد،سپس آزمودنیها به مدت 5 دقیقه خود را با حرکات معمول کششی گرم کردند،در آزمون خمش به پایین از آزمودنی خواسته شد تا روی پله بایستد و با زانوان صاف تنه را به پایین خم کند،سپس با دست خود میلهء مدرج را به پایین فشار دهد،در آزمون دوم از آزمودنی خواسته شد تا با زانوان صاف روی زمین، روبروی جعبهء مدرج بنشیند و تلاش کند تا با خم کردن تنهء میلهء مدرج را به جلو فشار دهد،هر آزمودنی سه بار هر دو آزمون را انجام داد،نتایج نشان دادند،میان اندازهء قد و میزان انعطاف‌پذیری در آزمون‌های خمش به پایین و خمش به جلو رابطهء معنی‌داری وجود دارند،یافته‌ها رابطهء معنی‌داری را میان طول تنه،طول استخوان بازو، ساعد و میزان انعطاف‌پذیری نشان ندادند،هر چند میان اندازهء طول پا و نتایج آزمون‌ها رابطهء معنی‌داری وجود داشتند،براساس این یافته‌ها باید در نظر داشت،عامل مهم در نتایج آزمونهای مذکور اندازه‌های قد بود،در این میان،اندازهء طول پاها عاملی مهم‌تر از اندازهء طول تنه،طول استخوان بازو و ساعد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.