Skip to main content
فهرست مقالات

درصد چربی و ارتباط آنها یا فعالیت بدنی در زنان 30 تا 55 ساله شهر تهران ،wsr،whr،wc،bmi هنجاریابی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها :

زنان ،تهران ،درصد چربی بدن ،اندازه دور کمر ،نسبت دور کمر به دور لگن ،شاخص توده بدن ،نسبت دور کمر به قد

کلید واژه های ماشینی : هنجار شاخصهای پیکرسنجی زنان تهرانی ، درصد چربی ، فعالیت بدنی ، IMB ، هنجار ، زنان ، دور کمر ، شاخصهای پیکرسنجی ، هنجاریابی شاخصهای پیکرسنجی CW ، RHW

:تحقیق حاضر، به منظور هنجاریابی شاخصهای پیکرسنجی‌ CW، RHW، IMB و بررسی ارتباط فعالیت بدنی افراد با آنها انجام شد.این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی و همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است.آزمودنیهای تحقیق را 443 زن 30 تا 55 ساله تشکیل می‌دادند که متغیرهای پیکرسنجی و میزان فعالیت بدنی(به وسیله پرسشنامه فعالیت بدنی بک)در آنها اندازه‌گیری شد.تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SSPS و lecxE صورت گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین فعالیت بدنی با CW,RHW,IMB ، درصد چربی و نسبت دور کمر به قد ارتباط معناداری وجود دارد و میزان این شاخصهای پیکرسنجی در گروه غیرفعال بیشتر است.هنجار شاخصهای پیکرسنجی زنان تهرانی مخصوصا درصد چربی آنها نسبتا زیاد است و میانگین هنجار RHW معادل 78/0، CW 78/83 سانتی‌متر، IMB معادل 71/26 کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی معادل 85/33 درصد و دور کمر به قد( RSW )معادل 51/0به دست آمد.همچنین ضریب همبستگی بین فعالیت بدنی با شاخصهای‌ CW معادل(497/0-)، RHW (245/0-)، IMB

خلاصه ماشینی:

"نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین فعالیت بدنی با CW,RHW,IMB ، درصد چربی و نسبت دور کمر به قد ارتباط معناداری وجود دارد و میزان این شاخصهای پیکرسنجی در گروه غیرفعال بیشتر است. هنجار شاخصهای پیکرسنجی زنان تهرانی مخصوصا درصد چربی آنها نسبتا زیاد است و میانگین هنجار RHW معادل 78/0، CW 78/83 سانتی‌متر، IMB معادل 71/26 کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی معادل 85/33 درصد و دور کمر به قد( RSW )معادل 51/0به دست آمد. تهیه هنجار RHW,CW و IMB و درصد چربی بدن به عنوان شاخصهای پیکرسنجی در ارزیابی اضافه وزن و چاقی در جامعه زنان تهران، همچنین ارزیابی میزان ارتباط این شاخصها با یکدیگر، می‌تواند ابزار موثری در پیشگیری از انواع بیماریهای ناشی از چاقی باشد. ضریب همبستگی پیرسون بین‌ RSW,IMB,RHW,CW ، درصد چربی بدن و فعالیت بدنی بین عامل فعالیت بدنی و پارامترهای‌ IMB, RSW,RHW,CW ، درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به قد در جامعه زنان 30 تا 55 ساله شهر تهران، ارتباط معنادار و منفی وجود دارد. با جمع‌بندی یافته‌های پژوهش حاضر مشخص می‌شود، میانگین شاخصهای‌ RSW,RHW,CW, IMB و درصد چربی زنان 30 تا 35 ساله تهران، بالاتر از اندازه‌های به دست آمده در بیشتر پژوهشهای انجام شده در سایر کشورهاست. نتایج تحقیق در پایان، هنجار هر یک از شاخصهای پیکرسنجی و بررسی ارتباط بین این شاخصها را مشخص کرد که:هنجارهای‌ IMB, RHW,CW ، درصد چربی، نسبت دور کمر به قد جامعه زنان 30 تا 55 ساله شهر تهران در محدوده عاملهای خطرزای سلامتی قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.