Skip to main content
فهرست مقالات

واکنشهای igfbps، igf - i، gh و تستوسترون به یک جلسه فعالیت بدنی شدید

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 7 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : جلسه فعالیت بدنی شدید ، IGF ، تستوسترون ، ورزش ، GH ، IGFBP ، ضربان قلب ، هورمون تستوسترون ، واکنش هورمون تستوسترون به ورزش ، هورمون رشد

یکی از مؤثرترین راههای افزایش غلظت هورمونهای آنابولیک، پرداختن به فعالیت بدنی است. بر پایه تحقیقات قبلی، فعالیت ورزشی قادر به تحریک سیستم درونریز(اندوکرین) است. سازگاریهای فیزیولوژیک، به نوع ورزش بستگی دارند. ورزش استقامتی بیشتر موجب توسعه عملکرد قلبی عروقی می‌شود. در حالی که ورزش مقاومتی با توسعه و حفظ توده عضلانی، سر و کار دارد. در حال حاضر، اطلاعات کمی درباره واکنش هورمونهای آنابولیک به دو نوع ورزش استقامتی و مقاومتی در دست است. بیشتر تحقیقات در این زمینه، بر واکنشهای برخی هورمونها به ورزش استقامتی یا واکنش هورمون تستوسترون به ورزش مقاومتی متمرکز شده‌اند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی واکنش GH، IGF-I، IGFBPs و تستوسترون به یک جلسه فعالیت بدنی شدید (حاد) بوده است. از این رو، 30 دانشجوی غیرورزشکار با میانگین سن 0.8±18.75سال، وزن 9.27±62.31 کیلوگرم و قد 6.13±174.16سانتی‌متر در این تحقیق شرکت داشتند. از آزمودنیها در قبل و بعد از جلسه فعالیت بدنی شدید نمونه خونی در شرایط ناشتا گرفته شد. نمونه‌های خونی برای اندازه‌گیری میزان GH، IGF-I، IGFBP1، IGFBP3، Testosterone با استفاده از روش RIA در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نمونه‌های خونی، از روش آزمون t همبسته و 0.05>P استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که متعاقب یک جلسه ورزش شدید (حاد) با 80 درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه، به مدت 30 دقیقه افزایش معناداری در GH به وجود آمد. همچنین افزایش معناداری هم در IGFBP مشاهده شد، اما در سایر متغیرها تفاوت معناداری به دست نیامد.

خلاصه ماشینی:

"همان‌طورکه ملاحظه می‌شود،با مقایسهء تغییرات‌ ایجاد شده در مقدار هورمونها بر اثر 30 دقیقه فعالیت‌ بدنی شدید با شدت 80 درصد ضربان ذخیرهء قلبی‌ بیشینه،افزایش اندکی در غلظت هورمون تستوسترون‌ مشاهده می‌شود که این افزایش از نظر آماری معنادار (1). اثر یک جلسه فعالیت بدنی شدید(حاد)با 80 درصد حداکثر ضربان ذخیرهء قلبی باعث افزایش زیادی‌ در هورمون رشد( GH )می‌شود و این افزایش از نظر آماری معنادار است. به منظور بررسی‌ تأثیر یک جلسه فعالیت بدنی حاد(دویدن با 80 درصد ضربان ذخیرهء قلبی بیشینه)روی عاملهای خونی‌ منتخب،30 نفر از دانشجویان در یک جلسه فعالیت‌ بدنی شدید به مدت 30 دقیقه شرکت داده شدند. هورمون تستوسترون اعمال متغیر مستقل این تحقیق،یعنی شرکت‌ در یک جلسه فعالیت ورزشی شدید از نوع دویدن با شدت 80 درصد ضربان ذخیرهء قلبی بیشینه برای 30 دقیقه که پس از 10 دقیقه گرم کردن انجام شده بود، باعث افزایش اندکی در غلظت هورمون تستوسترون‌ شد. کانیست و همکارانش‌3(2001)در بررسی اثر حاد ورزش بر واکنشهای برخی هورمونهای آنابولیک‌ در زنان،پس از یک جلسه رکابزنی با شدت 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 40 دقیقه،افزایش معنا دارای را در هورمون تستوسترون مشاهده کردند. Intensity thershold جلسه فعالیت بدنی شدید(تمرین حاد)،به طور معنا دارای باعث افزایش این هورمون شده است. IGF-I اعمال متغیر مستقل در این تحقیق،یعنی یک‌ جلسه فعالیت بدنی حاد یا شدت 80 درصد ضربان‌ قلب ذخیرهء بیشینه به مدت 30 دقیقه،تغییر معناداری‌ را در IGF-I نشان نداده است. اما آنچه مانع از مشاهدهء افزایش معنادار در IGF-I بلافاصله پس از فعالیت بدنی شدید می‌شود،زمان‌ موردنیاز برای تحریک بافت به منظور تولید IGF-I است که این امر،باید توسط GH صورت گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.