Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر میزان همپوشی بازنمایهای نورونی عضلات در قشر حرکتی مغز بر زمان واکنش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 17 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : میزان همپوشی بازنمایهای نورونی عضلات، تأثیر میزان همپوشی بازنمایی نورونی، میزان همپوشی، پارامتر، مغز، تابع میزان همپوشی بازنمایهای نورونی، قشر حرکتی مغز بر زمان، میزان همپوشی بازنمایهای عضلانی، حرکتی مغز بر زمان واکنش، عضلات در قشر حرکتی

یکی از موضوعاتی که هنوز به طور کامل و دقیق شناخته نشده است و سئوالات بسیاری در مورد آن وجود دارند، فرایند برنامه ریزی حرکتی است. نتایج تحقیقاتی که با استفاده از روش پیش نشانه کردن پارامتر انجام شده اند، مبین ارتباط بین زمان واکنش(RT)، تعداد و نوع پارامترهای پیش نشانه شده هستند. ولی در خصوص تفاوت اثر پیش نشانه پارامترهای گوناگون بر RT، توضیحات متفاوتی وجود دارد. تحقیق حاضر، به منظور آزمون این فرضیه انجام شد که RT، تابع میزان همپوشی بازنمایهای نورونی عضلات در قشر حرکتی مغز است. یک طرح تحقیقاتی سه عاملی آمیخته، روی 16 دانشجوی داوطلب (8 مرد و8 زن(، غیرورزشکار راست دست در دامنه سنی 20 تا 25 ساله اجرا شد. آزمودنیها پنج جلسه در روزهای متوالی، مجموعا 2400 کوشش (هر جلسه 4 دسته 120 کوششی) را با وضعیتهای دارای میزان همپوشی متفاوت، روی دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر انجام دادند. تمرین مورد نظر به تولید نیروی ایزومتریکی معین (3 یا 6 کیلوگرم) به سمت داخل یا خارج، با اندام فوقانی راست یا چپ با حداکثر سرعت و دقت ممکن پس از ارایه پیش نشانه ها و محرک نیاز داشت. زمان واکنش آزمودنیها در سطوح متفاوت متغیر مستقل، با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس سه عاملی (میزان همپوشی × جنس× جلسه) و با سنجشهای مکرر دو عامل (میزان همپوشی و جلسه) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که در این تکلیف، RT تابعی از میزان همپوشی بازنمایهای عضلانی در قشر حرکتی بود (P0.05)، ولی اثر متقابل میزان همپوشی و جنس، همچنین اثر اصلی جلسه معنادار بود ((P<0.05. نتایج با استفاده از نظریه تجمع سلولی قشر، مورد بحث قرار گرفتند

خلاصه ماشینی:

"سؤال‌ اصلی تحقیق این است که تغییر میزان هپموشی‌ تجمعهای سلولی در قشر مخ،چه اثری بر زمان واکنش‌ خواهد داشت؟ تحقیق حاضر،به منظور بررسی تأثیر میزان‌ همپوشی بازنمایی نورونی علات در قشر حرکتی‌ مغز،جنس،جلسه و اثر متقابل بین آنها بر RT یک‌ تمرین تولید نیرو با استفاده از یک طرح سه عاملی‌ آمیخته‌1(ترکیبی از طرح درون گروهی‌2و بین گروهی‌3) انجام شد،با این فرض که RT در وضعیت دارای‌ همپوشی زیاد،کوتاه‌تر از وضعیت دارای همپوشی‌ متوسط و کم؛ RT وضعیت دارای همپوشی متوسط، کوتاه‌تر از وضعیت دارای همپوشی کم و RT مردان در تمام وضعیتهای گفته شده کمتر از زنان است. احتمالا «مقدار نیرو»به روشی تعمیم یافته در قشر حرکتی برنامه‌ ریزی می‌شود؛یعنی در فاصلهء بین ارائه پیش نشانه و محرک که به طور همزمان دو برنامهء حرکتی برای دو پاسخ ممکن فراخوانی و آماده می‌شود و در نورونهای‌ بازنمایی کنندهء عضلات و نیمکرهء موردنظر اشتراک‌ دارند و تفاوت آنها نیز فقط در سطح فعالیت این‌ نورونهاست. به همین‌ ترتیب،وقتی پارامتر«اندام»نامشخص بود نورونهای‌ بازنمایی کنندهء عضلات یکسان،در هر دو نیمکره فعال‌ می‌شدند؛یعنی دو برنامهء حرکتی یا تجمع سلولی در مناطق مشترکی از قشر مغز(مربوط به عضلات‌ یکسان)و با سطح فعالیت یکسان در این نورونها به‌ طور همزمان آماده می‌شد و فقط انتخاب نیمکرهء مورد نظر باقی می‌ماند که بعد از ارائهء محرک انجام‌ می‌گرفت. تفسیر دیگر این است که هنگام ارائهء پیش‌ نشانه‌ها،برنامه‌ای برای پارامترهای مشخص شده آماده‌ می‌شود و پارامتر نامشخص،هنگام ارائهء محرک تنظیم‌ می‌شود(آنسون و همکاران،2000)طبق این‌ تفسیر،در وضعیتهای که پارامترهای پیش نشانه شده، در سطوح بالاتر سلسله مراتب فرایند برنامه‌ریزی‌ حرکتی قرار می‌گیرند(مثل پیش نشانهء جهت)، RT به‌ میزان بیشتری کاهش می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.