Skip to main content
فهرست مقالات

بزاق کشتی گیران جوان iga اثر تمرینهای شدید کشتی بر غلظت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 87 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : بزاق کشتی‌گیران جوان اثر ، بزاق کشتی‌گیران جوان ، IgA بزاق ، اثر تمرینهای شدید کشتی ، کشتی ، کشتی‌گیران جوان ، بررسی اثر تمرینهای شدید کشتی ، بزاق کشتی‌گیران جوان گروه آزمایش ، ایمنی ترشحی مخاطی کشتی‌گیران ، مخاطی

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر تمرینهای شدید کشتی تا شدت 85 درصد ضربان قلب ذخیره (7.4±168.8) به مدت 10 هفته، بر غلظتهای S-IgA بزاق کشتی‌گیران جوان بوده است. در این پژوهش، تعداد 30 کشتی‌گیر جوان (در سطح قهرمانی باشگاهها و قهرمانی دانشگاهها) شرکت کردند که با روش نمونه‌گیری تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، تمرینهای خاص کشتی را شامل 30 درصد تمرینهای هوازی، 35 درصد تمرین بی‌هوازی، 25 درصد مسابقات و 10 درصد تمرین پلیومتریک انجام دادند و گروه کنترل، در برنامه تمرینهای مورد نظر شرکت نداشتند و از هر دو گروه نمونه‌های بزاق جمع‌آوری و غلظتهای S-IgA بزاق آنان با روش SRID اندازه‌گیری شد. در پایان پنج هفته اول تمرین کشتی غلظتهای S-IgA بزاق گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل 39 درصد کاهش (0.087=p) داشتند. در پایان پنج هفته دوم تمرینها (0.632=p) و پایان دوره بازیافت (0.244=p)، غلظتهای S-IgA ترشحی مخاطی در دو گروه تفاوت معناداری را نشان ندادند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که ایمنی ترشحی مخاطی کشتی‌گیران جوان در پایان پنج هفته اول تمرینهای شدید کشتی تغییر می‌کند، به گونه‌ای که غلظت S-IgA بزاق کاهش می‌یابد. ولی با توجه به برگشت این تغییرات در دوره بازیافت، اهمیت آن کاملا روشن نیست. با وجود این، احتمال کاهش مقاومت بدن در مقابل آسیبهای پاتوژنی و نیز وقوع بیماریهای عفونی (URTI) وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"اثر تمرینهای شدید کشتی‌ بر غلظت IgA بزاق کشتی‌گیران جوان دکتر بختیار ترتیبیان،استادیار( Ph. D فیزیولوژی ورزشی)گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه دکتر محمد طراوت،استادیار( Ph. D ایمونولوژی)دانشکده علوم پزشکی ارومیه چکیده 87 مقدمه 88 روش‌شناسی تحقیق 89 یافته‌های تحقیق 90 بحث و نتیجه‌گیری 92 منابع و مآخذ 95 چکیده:هدف تحقیق حاضر،بررسی اثر تمرینهای شدید کشتی تا شدت 85 درصد ضربان قلب ذخیره‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)به مدت 10 هفته،بر غلظتهای S-IgA بزاق کشتی‌گیران جوان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ایمنی ترشحی مخاطی کشتی‌گیران جوان‌ در پایان پنج هفتهء اول تمینهای شدید کشتی تغییر می‌کند،به گونه‌ای که غلظت S-IgA بزاق کاهش می‌یابد. گلیسون‌2(2000)در بررسی ایمنی موکسال‌ (مخاط ترشحی)ورزشکاران برجسته گزارش کرد که‌ بلافاصله پس از ورزش شدید و 24 ساعت دورهء بازیافت، IgA بزاق به طور جدی مهار می‌شود،به‌ گونه‌ای که شدت این بازدارندگی با شدت ورزش و حجم تمرینها ارتباط دارد و سطوح پایین IgA بزاق با افزایش خطر بیماریهای تنفسی همراه است(7). تعقیب‌ تغییرات احتمالی غلظت ایمونوگلبولین A ترشحی‌ مخاطی،در پایان پنج هفتهء دوم تمرینهای شدید کشتی نشان داد که میانگین غلظت S-IgA بزاق در گروه آزمایش،تفاوت معناداری(623/0 p )با گروه کنترل نداشته است(جدول 2،نمودار1). گلیسون و همکارانش(2000)نیز در بررسی اثر شدت تمرینها بر شاخصهای ایمنی گزارش کردند که‌ تمرینهای شدید،باعث مهار ایمنی موکوسی و کاهش‌ غلظت S-IgA بزاق پس از یک فعالیت بیشینه‌ می‌شوند،اما غلظت این آنتی‌بادی در 24 ساعت بعد از دورهء بازیافت،به مقادیر اولیه برمی‌گردد(9)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.