Skip to main content
فهرست مقالات

تهیه نورمهای آمادگی مهارتی و استعداد سنجی تکنیکی فوتبال ویژه بازیکنان 12 و 13 ساله مدرسه های فوتبال ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 67 تا 78)

کلیدواژه ها :

نورم ،آمادگی مهارتی ،استعدادسنجی تکنیکی ،مدرسه‌های فوتبال ایران

کلید واژه های ماشینی : فوتبال، بازیکنان، آمادگی مهارتی و استعدادسنجی تکنیکی، سالهء مدرسه‌های فوتبال ایران، مدرسه‌های فوتبال ایران، زدن بازیکنان مدرسه‌های فوتبال ایران، نورمهای آمادگی مهارتی و استعدادسنجی، نورم، توپ بازیکنان مدرسه‌های فوتبال ایران، نفری بازیکنان مدرسه‌های فوتبال

هدف از این تحقیق،تهیهء نورمهای آمادگی مهارتی و استعدادسنجی تکنیکی فوتبال،ویژهء بازیکنان 12 و 13 سالهء مدرسه‌های فوتبال ایران بود.به همین منظور،نمونه‌های آماری به طور تصادفی از جامعهء آماری 48 هزار نفری بازیکنان مدرسه‌های فوتبال سراسر کشور انتخاب شدند و از 480 بازیکن آزمون گرفته شد. ابزار تحقیق را مجموعهء آزمون تکنیکی شش ماده‌ای فدراسیون فوتبال انگلستان(روایی 88% و پایایی 95%) تشکیل داد که آزمون دهندگان در مواردی چون دویدن با توپ؛چرخیدن با توپ؛سرعت؛دریبل زدن؛سرزدن و شوت زدن مورد آزمون قرار گرفتند. برای هر بازیکن،نتایج آزمونها در فرم ثبت رکورد منظور شد و سپس اطلاعات خام به وسیلهء نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌های تحقیق،نورم آمادگی مهارتی و استعدادسنجی تکنیکی ویژهء بازیکنان گروه سنی 12 و 13 سالهء مدرسه‌های فوتبال ایران را به دست داد.یافته‌ها همچنین نشان دادند که بازیکنان 12 و 13 سالهء ایرانی،در آزمونهای دویدن با توپ،چرخیدن با توپ،سرعت،دریبل زدن،سرزدن و شوت زدن در حد میانگین قرار دارند و در مقایسه با نورم تهیه شده از فدراسیون فوتبال انگلستان،در آزمونهای دویدن با توپ،چرخیدن با توپ، سرعت،دریبل زدن میانگین بالاتر و کیفیت پائین‌تر و در آزمونهای سرزدن و شوت زدن میانگین و کیفیت‌ تکنیکی پائین‌تری دارند.

خلاصه ماشینی:

"تهیهء نورم استاندارد برای تکنیک شوت زدن‌ بازیکنان مدرسه‌های فوتبال ایرانروش شناسی تحقیق با توجه به ماهیت این تحقیق که در نظر داشت تهیه و برپایی نورمهای آمادگی تکنیکی‌ فوتبال ویژهء بازیکنان پسر سنین 12 و 13 سالهء مدرسه‌های فوتبال ایران را انجام دهد،این تحقیق‌ توصیفی(پیمایشی)و از نوع میدانی است. جدول مقایسه‌ای رکورد آزمونهای تکنیکی دانش آموزان گروه سنی 12 سال مدرسه‌های‌ فوتبال ایران‌ جدول شمارهء 4 و 5،امکان مقایسه،امتیازدهی و استعدادسنجی تکنیکی بازیکنان را فراهم می‌آورد و با توجه به اطلاعات‌ مندرج در این جدول،می توان امتیاز هر بازیکن را با توجه به رکوردی که در هر یک از آزمونهای شش‌گانه به دست آورده‌ است،محاسبه و سپس جایگاه بازیکن مورد نظر را در جدول برترین‌ها تعیین کرد. نتایج حاصله از آزمون دویدن با توپ و چرخیدن با توپ بازیکنان 12 و 13 سالهء ایرانی و نورم به دست آمده‌ برای این تکنیکها نشان دادند که بیشتر بازیکنان ایرانی در تکنیک دویدن با توپ و چرخیدن با توپ در مقایسه با نورم‌ استاندارد شده از فدراسیون فوتبال انگلستان در حد میانگین‌ قرار دارند. نورم به‌ دست آمده برای تکنیکهای سرعت و دریبل زدن بازیکنان‌ 12 و 13 سالهء ایرانی نشان داد که بیشتر بازیکنان ایرانی در تکنیک سرعت و دریبل زدن در مقایسه با نورم استاندارد شده از فدراسیون انگلستان در حد میانگین قرار دارند و بازیکنان 12 ساله نسبت به 13 ساله در تکنیک‌های‌ سرعت و دریبل زدن،میانگین بالاتری دارند یا به عبارت‌ دیگر،دارای کیفیت تکنیکی پایین‌تری هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.