Skip to main content
فهرست مقالات

روایی سنجی آزمون هشت گانه برای استعدادیابی عمومی ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 33 تا 48)

کلیدواژه ها :

روایی ،آمادگی حرکتی ،استعدادیابی ،آزمون هشت‌گانه

کلید واژه های ماشینی : استعدادیابی، آزمون، آزمون هشت‌گانه، نمره جامع آزمونهای مهارتی تنیس، استعداد، والیبال، آمادگی، بسکتبال، حرکتی، آزمونهای مهارتی استاندارد رشته ورزشی

:هدف:در این تحقیق، مفهوم آمادگی حرکتی به‌عنوان یکی از عاملهای اساسی استعدادیابی ورزشی مطرح شده است و آزمون هشت‌گانه( TO )نیز برای اندازه‌گیری آن معرفی و خصوصیات روان‌سنجی آن مطالعه می‌شود. روش:57 دانشجو(19 تا 24 ساله)در سه گروه مجزا، آزمونهای مهارتی استاندارد رشته ورزشی خود(تنیس روی میز، بسکتبال و یا والیبال)را انجام دادند.آنها همچنین دو بار TO را با فاصله 10 الی 45 دقیقه انجام دادند.نتایج:نوبت اول‌ TO در()115 ثانیه و نوبت دوم در()105 ثانیه انجام شد(0001/0 P ). پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی درون‌گروهی برای 93/0 بود.همبستگی‌ TO با آزمونهای تکنیک‌سنج منفرد هر رشته، از 38/0 تا 59/0 متغیر بود.در هر سه رشته، تولید نمره جامع از آزمونهای منفرد باعث ارتقای همبستگی با TO شد.روایی معیار TO در نوبت اول آزمونگیری با استفاده از نمره جامع آزمونهای مهارتی تنیس روی میز، بسکتبال و والیبال به‌ترتیب برابر 56/0، 54/0 و 76/0 بود.ضریب روایی در نوبت دوم با همان معیارها به‌ترتیب به 63/0، 65/0 و 76/0 ارتقا یافت.بحث ونتیجه‌گیری:برای سنجش آمادگی حرکتی، پایانی 93/0 ایده‌آل است.همچنین با توجه به بهتر شدن ضریب روایی‌ TO با نمره‌های جامع مهارتی در مقایسه با نمره‌های منفرد و تکرار شدن این الگو برای هر سه ورزش تنیس روی میز، والیبال و بسکتبال نتیجه‌گیری می‌شود که آزمون هشت‌گانه به هدف اصلی خود که اندازه‌گیری آمادگی حرکتی عمومی است، نائل شده است.روایی در حد 63/0 تا 76/0 بیشترین مقدار است که می‌توان برای چنین آزمونی متصور شد.باقیمانده پراکندگی استعداد ورزشی افراد، احتمالا به عاملهایی از قبیل آمادگی جسمانی، اندازه‌های آنتروپومتریک و آمادگیهای روانی-اجتماعی مربوط می‌شود.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نوبت اول‌ TO ، قابلیت یافتن استعداد عام حرکتی را دارد، ضمن آنکه نوبت دوم آن به نحو مطلوب‌تری این مهم را به انجام می‌رساند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده:هدف:در این تحقیق، مفهوم آمادگی حرکتی به‌عنوان یکی از عاملهای اساسی استعدادیابی ورزشی مطرح شده است و آزمون هشت‌گانه( TO )نیز برای اندازه‌گیری آن معرفی و خصوصیات روان‌سنجی آن مطالعه می‌شود. همچنین با توجه به بهتر شدن ضریب روایی‌ TO با نمره‌های جامع مهارتی در مقایسه با نمره‌های منفرد و تکرار شدن این الگو برای هر سه ورزش تنیس روی میز، والیبال و بسکتبال نتیجه‌گیری می‌شود که آزمون هشت‌گانه به هدف اصلی خود که اندازه‌گیری آمادگی حرکتی عمومی است، نائل شده است. در این تحقیق، مفهوم آمادگی حرکتی به عنوان مهم‌ترین موضوع اندازه‌گیری در مرحله‌های اولیه استعدادیابی ورزشی معرفی شده است و TO برای (1). چنانچه در آزمون چابکی، کاربرد و تماس با اشیای خارجی به نحوی مطرح شود، دقت و هماهنگی بیرونی عضلات عمده بدن هنگام چابکی به طور صریحی اندازه‌گیری می‌شود که این اندازه‌گیری تقریبا حاکی از وجود تمام عاملهای جسمانی آمادگی حرکتی است. هنگام مطالعه این نمودارها توجه شود که برای محاسبه ضریب روایی با تک‌آزمونهای مهارتی بین‌ TO با تک تک مهارتهای مربوطه، همبستگی گرفته و میانگین آنها گزارش شده است. وقتی ضرایب همبستگی آزمونهای مربوط به مهارتهای متنوع یک ورزش پایین باشد، نمی‌توان انتظار داشت که یک آزمون مستقل حرکتی، ضریب همبستگی خیلی بالایی را با این تک آزمونها یا نمره کلی آنها نشان دهد. از مجموعه مباحث بیان‌شده نتیجه‌گیری می‌شود که در حال حاضر، TO هم دارای اختصاصات خوب روان سنجی است و هم از نظر عملیاتی می‌توان از آن ساده‌تر و ارزان‌تر از سایر آزمونهای رقیب برای استعدادیابی ورزشی در اولین مرحله‌های استعدادیابی استفاده کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.