Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 59 تا 74)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی آموزشی ،کیفیت آموزشی ،دوره کارشناسی ،آموزش عالی تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دوره کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم، ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی، وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت‌بدنی، ارزشیابی، دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت‌بدنی، آموزش عالی، نتایج ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی، کیفیت آموزشی دوره کارشناسی تربیت‌بدنی، ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت

:هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی بود، تا با استفاده از الگوی ارزشیابی مورد نظر، به توصیف وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت بدنی پرداخته شده، همچنین با ارائه راهکارهای مناسب بتوان به بهبود کیفیت آموزشی آن کمک کرد.دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی که به روش میدانی اجرا شده است، نمونه‌هایی از جامعه آماری دانشجویان(380 نفر دختر و پسر)، اعضای هیأت علمی(180 نفر زن و مرد)، مدیران گروههای آموزشی(55 نفر زن و مرد)، دانش‌آموختگان(381 نفر زن و مرد)و کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی(150 نفر)از 15 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی کشور مشارکت داشتند که به‌طور تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته‌ای بود که متخصصان رشته آنها را تایید کردند.روایی محتوایی و ضریب پایایی پرسشنامه‌ها نیز در مطالعات مقدماتی با ضرایب بیش از 80 درصد برآورد شده است.به‌علاوه، الگوی پیشنهادی ارزشیابی در قالب عاملهای نه‌گانه(دانشجویان دوره؛اعضای هیأت علمی دوره؛مدیران گروههای آموزشی؛مدیران گروههای آموزشی؛دانش‌آموختگان دوره؛ کارفرمایان؛فرآیند یاددهی-یادگیری؛برنامه‌های آموزشی و درسی؛امکانات و تجهیزات و ساختار سازمانی و مدیریت)، 39 ملاک و 145 نشانگر تنظیم شد که اعتبار آنها با اظهارنظر متخصصان بررسی شد.نتایج پژوهش حاکی از آن هستند که براساس ملاکهای ارزشیابی از دیدگاه نمونه‌های تحقیق، وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی نسبتا مطلوب گزارش شده است.بدین ترتیب که دوره از دیدگاه اعضای هیأت علمی با کسب میانگین امتیاز 81/2، دانشجویان با میانگین امتیاز 08/3، مدیران گروههای آموزشی با میانگین امتیاز 19/3، دانش‌آموختگان با میانگین امتیاز 54/3 و بالاخره کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان با میانگین امتیاز 75/2 معرف وضعیت نسبتا مطلوب کارشناسی تربیت بدنی به‌شمار می‌رود که براساس معیار قضاوت(امتیاز 1تا 5)مشخص شده است.در خاتمه گزارش، پیشنهادهایی به‌منظور بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و راهکارهایی برای پیشبرد الگوی ارزشیابی در نظام آموزش عالی تربیت بدنی ارائه شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده:هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی بود، تا با استفاده از الگوی ارزشیابی مورد نظر، به توصیف وضعیت موجود دوره کارشناسی تربیت بدنی پرداخته شده، همچنین با ارائه راهکارهای مناسب بتوان به بهبود کیفیت آموزشی آن کمک کرد. دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی که به روش میدانی اجرا شده است، نمونه‌هایی از جامعه آماری دانشجویان(380 نفر دختر و پسر)، اعضای هیأت علمی(180 نفر زن و مرد)، مدیران گروههای آموزشی(55 نفر زن و مرد)، دانش‌آموختگان(381 نفر زن و مرد)و کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی(150 نفر)از 15 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی کشور مشارکت داشتند که به‌طور تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شدند. سرانجام، نتایج در خصوص وضعیت موجود در دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز آموزش عالی دولتی، باتوجه به میانگین امتیازهای کسب‌شده از دیدگاه جوامع مورد ارزشیابی چنین بود:مدیران گروههای آموزشی دوره با میانگین امتیاز 19/3، اعضای هیأت عملی دوره با میانگین امتیاز 81/2، دانشجویان دوره با میانگین امتیاز 08/3، دانش‌آموختگان دوره با امتیاز 54/3 و بالاخره کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره با امتیاز 75/2، در حد نسبتا مطلوبی گزارش شده‌اند. بدین منظور، تحقیق حاضر نیز با هدف طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی در کشور انجام شده است تا با به‌کارگیری الگوی پیشنهادی تحقیق، ضمن ارزشیابی دوره به توصیف وضعیت موجود آن بپردازد و با ارایه راهکارهای مناسب، به بهبود کیفیت‌ آموزشی آن کمک کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.