Skip to main content
فهرست مقالات

عاملهای سوق دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین المللی برگزار شونده در کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 51 تا 64)

کلیدواژه ها :

مدیران ،گردشگری ورزشی ،توسعه گردشگری ،رویدادهای ورزشی ،عاملهای سوق‌دهنده

کلید واژه های ماشینی : گردشگری ، عاملهای سوق‌دهنده گردشگران ، رویدادهای ورزشی بین‌المللی ، عاملهای سوق‌دهنده ، گردشگران به رویدادهای ورزشی ، مدیران ، عاملهای ، مدیران گردشگری ، پرسشنامه ، رویدادهای ورزشی بین‌المللی برگزارشونده

:هدف از این پژوهش، تعیین عاملهای سوق‌دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌المللی برگزارشونده در کشور بود.در این تحقیق، 52 مدیر، سرپرست و مربی ورزشی و 24مدیر گردشگری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 18 سؤال از نوع مقیاس پنج‌رتبه‌ای لیکرت بود(آلفای کرونباخ -81/0)، گردآوری شدند.داده‌ها به کمک روش آماری تحقیق عاملی تحلیل شدند و نتایج نشان دادند:از دیدگاه مدیران، دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری، «جشنها، مراسمها، برنامه‌های سنتی و دیگر برنامه‌های جانبی»با بار عاملی 740/0، «علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکانهای باستانی»با بار عاملی 707/0، «وجود بستگان و دوستان در کشور میزبان»با بار عاملی 648/0، «مسائل معنوی و وجود مکانهای زیارتی»با بار عاملی 555/0، «کنجکاوی در مورد دیگر کشورها و مردمان»با بار عاملی 526/0، «رهایی از محیط اجتماعی یکنواخت»با بار عاملی 514/0 و«آشنایی با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگیهای کشور»با بار عاملی 509/0، ازعاملهای سوق‌دهنده مهمی به شمار می‌روند که باعث انگیزه گردشگران برای حضور در رویدادهای ورزشی بین‌المللی می‌شوند.بنابراین، به نظر می‌رسد که برنامه‌های بازاریابی باید برای جلب گردشگر به رویدادهای ورزشی بین‌المللی نیز به عاملهای نامبرده توجه بیشتری داشته باشند.بازاریابان باید در محل برگزاری رویداد، شرایطی را فراهم کنند که پاسخی مثبت به عاملهای سوق‌دهنده گردشگران بدهد یا تمرکز خود را برای بازاریابی بر بازارهای هدفی تمرکز کنند که عاملهای سوق‌دهنده آن با شرایط ویژگیهای رویداد مطابقت داشته باشد.تحلیل واریانس تراکمی مربوط به عاملهای سوق‌دهنده نشان داد که با توجه به دیدگاه مدیران، دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری، عاملهای در نظر گرفته شده در این پژوهش 19/21درصد از کل عاملهای سوق‌دهنده موجود و مؤثر بر توسعه گردشگری را تشکیل می‌دادند و عاملهای سوق‌دهنده دیگری نیز وجود دارند که در پژوهش در نظر گرفته نشده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"داده‌ها به کمک روش آماری تحقیق عاملی تحلیل شدند و نتایج نشان دادند: از دیدگاه مدیران، دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری، «جشنها، مراسمها، برنامه‌های سنتی و دیگر برنامه‌های جانبی»با بار عاملی 740/0، «علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکانهای باستانی»با بار عاملی 707/0، «وجود بستگان و دوستان در کشور میزبان»با بار عاملی 648/0، «مسائل معنوی و وجود مکانهای زیارتی»با بار عاملی 555/0، «کنجکاوی در مورد دیگر کشورها و مردمان»با بار عاملی 526/0، «رهایی از محیط اجتماعی یکنواخت»با بار عاملی 514/0 و«آشنایی با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگیهای کشور»با بار عاملی 509/0، ازعاملهای سوق‌دهنده مهمی به شمار می‌روند که باعث انگیزه گردشگران برای حضور در رویدادهای ورزشی بین‌المللی می‌شوند. بنابراین، از دیدگاه مدیران، دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری، «جشنها، مراسمها، برنامه‌های سنتی و دیگر برنامه‌های جانبی»، «علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکانهای باستانی»، «وجود بستگان و دوستان در کشور میزبان»، «مسائل معنوی و وجود مکانهای زیارتی»، «کنجکاوی در مورد دیگر کشورها و مردمان»، «رهایی از محیط اجتماعی یکنواخت»و«آشنایی با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگیهای کشور» دارای بیشترین وزن رابطه با عاملهای سوق‌دهنده هستند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی عاملهای سوق‌دهنده در این پژوهش نشان دادند که از دیدگاه مدیران و دست‌اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری (در مجموع)«جشنها، مراسمها، برنامه‌های سنتی و دیگر برنامه‌های جانبی»(با بار عاملی 740/0)، «علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکانهای باستانی»(با بار عاملی 707/0)و «وجود بستگان و دوستان در کشورمیزبان»(با بار عاملی 648/0)، هر سه از عاملهی مهم سوق‌دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌المللی هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.