Skip to main content
فهرست مقالات

و کورتیزول بزاقی به افزایش حجم برنامه تمرین در دختران ژیمناست نخبه iga نیمرخ

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 65 تا 74)

کلیدواژه ها :

کورتیزول ،بزاق ،AgI ،برنامه تمرین

کلید واژه های ماشینی : کورتیزول ، کورتیزول بزاقی ، تمرین ، کورتیزول بزاقی به افزایش حجم ، کورتیزول بزاقی به افزایش جلسات ، افزایش جلسات تمرینهای ژیمناستیک ، ژیمناست ، افزایش حجم برنامه تمرین ، جلسات تمرینهای ژیمناستیک در روز ، جلسه تمرین

هدف تحقیق حاضر، بررسی پاسخ‌ AgI و کورتیزول بزاقی به افزایش جلسات تمرینهای ژیمناستیک در روز بود.در این تحقیق، 11 ژیمناست دختر نخبه با میانگین سنی 2+-11 سال و قد 11+-145 سانتی‌متر و وزن 8+-34کیلوگرم، تمرینهای منتخب و کنترل شده ژیمناستیک را در 2 مرحله اجرا کردند.مرحله اول، شامل یک جلسه تمرین در روز در ساعت 6 تا 8 عصر و مرحله دوم دو جلسه تمرین روزانه بود که نوبت اول ساعت 5/8 تا 5/10 صبح و جلسه دوم 6 تا 8 عصر انجام شد.نمونه گیریهای بزاقی نیز در 3 مرحله قبل، بلافاصله و دو ساعت پس از فعالیت انجام شد. AgI به روش نفلومتری و کورتیزول به روش الایزا اندازه گیری شدند.از آزمون آماری‌ AVONA برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.غلظت‌ AgI پس از دو جلسه تمرین روزانه تغییر معناداری نداشت(5/0< P ).همچنین، همبستگی معناداری بین‌ gI و کورتیزول مشاهده نشد.نتایج این تحقیق‌نشان می‌دهند که تغییر غلظت‌ AgI و نه کورتیزول، متأثر از افزایش حجم تمرین نیست.

خلاصه ماشینی:

"مک کینون و همکارانش 3 (1993)روی بازیکنان نخبه هاکی و اسکواش، ارتباط معناداری را بین کاهش غلظت‌ AgI بزاقی و وقوع‌ ITRU پس از دو روز فعالیت شدید گزارش کردند. در این زمینه، توماسی 4 و مک کینون خاطر نشان می‌کنند که تغییرات زیاد AgI بزاقی هنگام تمرین، ممکن است با افزایش وقوع ITRU ورزشکاران نخبه همراه باشد(7، 8، 9، 10، 11). جدول 4 نشان می‌دهد که تعداد جلسات تمرین، زمان اندازه‌گیری، تعامل جلسات تمرین و ساعت روز تأثیر معناداری بر غلظت‌ AgI نداشته‌اند 05/0< p ). میانگین و انحراف معیار کورتیزول بزاقی(نانوگرم/میلی لیتر)در وضعیتهای گوناگون برنامه تمرین (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4. نیمرخ غلظت ایمونوگلوبولین‌ A بزاقی قبل، بلافاصله و 2 ساعت پس از برنامه تمرین بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که دو جلسه تمرین روزانه در برابر یک جلسه، تأثیر معناداری بر غلظت AgI نداشت. میانگین غلظت کورتیزول بزاقی قبل، بلافاصله و 2 ساعت پس از برنامه تمرین احتمالی این همخوانی، ممکن است پایین بودن شدت تمرین باشد، زیرا این الگوی فعالیت احتمالا ترشح‌ AgI را مهار می‌کند(5، 14، 18، 19). با توجه به اینکه سازوکارهای کاهش‌ AgI هنوز به‌طور کامل مشخص نشده‌اند، نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که کورتیزول بزاقی تأثیر معناداری بر غلظت‌ AgI ندارد. تغییر نکردن غلظت‌ AgI پس از دو جلسه تمرین در روز نشان می‌دهد که جلسات تمرین با شدت متوسط و بازیافت کافی بین دو جلسه تمرین در روز، ممکن است در عملکرد سیستم ایمنی ورزشکار و افزایش خطر عفونت تأثیری نداشته باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.