Skip to main content
فهرست مقالات

و کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه a مقایسه اثر یک و دو جلسه تمرین شدید در یک روز بر غلظتهای ایمونوگلوبولینaو کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 31 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : کورتیزول بزاقی در شناگران زن، کورتیزول بزاقی، شناگران زن نخبه، جلسه تمرین شدید، غلظت، غلظت کورتیزول بزاقی، شناگران زن نخبه مقایسه اثر، غلظتهای ایمونوگلوبولین و کورتیزول بزاقی، نیافتن معنادار در غلظت کورتیزول، جلسه تمرین شدید در روز

پژوهش حاضر،به منظور تعیین تفاوت اثر یک یا دو جلسه تمرین شدید در یک روز بر غلظتهای IgA و ک‌ورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه انجام شد.آزمودنیهای پژوهش،هشت شناگر سرعتی زن نخبه بودند. آزمودنیهای پژوهش بالغ و دارای میانگین سن 09/1-+7/14 سال،قد 23/6-+161 سانی‌متر،وزن 55/5 -+2/52 کیلوگرم و درصد چربی 59/3-+87/15 بودند.رکورد 200 متر این شناگران 2-+148 ثانیه بود. شناگران،روز اول در ساعت 16،سه دور مسافت 200 متر کرال سینه را با حداکثر سرعت و فاصلهء استراحتی‌ 1 دقیقه بین هر دور شنا کردند.نمونه‌های بزاقی آزمودنیها در سه مرحله قبل از تمرین،بلافاصله پس از تمرین‌ و 2 ساعت پس از تمرین به صورت تحریک نشده جمع‌آوری شدند.تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان‌ داد که یک و دو جلسه تمرین شدید در روز،موجب تفاوت معنادار در سطوح غلظت IgA بزاقی و کورتیزول‌ بزاقی در شناگران زن نخبه نشد.نتایج پژوهش حاضر،تغییر نیافتن معنادار در غلظت ایمونوگلوبین A بزاقی‌ و افزایش نیافتن معنادار در غلظت کورتیزول بزاقی متعاقب دو جلسه تمرین شدید را در یک روز نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان‌ داد که یک و دو جلسه تمرین شدید در روز،موجب تفاوت معنادار در سطوح غلظت IgA بزاقی و کورتیزول‌ بزاقی در شناگران زن نخبه نشد. نتایج پژوهش حاضر،تغییر نیافتن معنادار در غلظت ایمونوگلوبین A بزاقی‌ و افزایش نیافتن معنادار در غلظت کورتیزول بزاقی متعاقب دو جلسه تمرین شدید را در یک روز نشان داد. غلظت کورتیزول بزاقی قبل،بلافاصله و دو ساعت پس از یک و دو جلسه تمرین شدید در یک‌ روز در شناگران زن نخبه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3. از اطلاعات جدول 3 چنین نتیجه گرفته‌ می‌شود که یک و دو جلسه تمرین شدید در یک روز تأثیری بر سطوح غلظت کورتیزول بزاقی ندارد. فالمن و همکارانش(2001)5،در پژوهشی که پاسخ‌ IgA مخاطی را به آزمونهای تکرار شدهء وینگیت در زنان‌ مورد مطالعه قرار دادند،نتیجه گرفتند که یکی از عاملهای کاهش ایمونوگلوبولین A کاهش جریان بزاق‌ فعالیتهای بدنی است و عنوان کرده‌اند که فعالیت بدنی‌ موجب افزایش سیستم سمپاتیک می‌شود و این امر قطر شریانها را کاهش می‌دهد و در نتیجه،حجم بزاق‌ کاهش می‌یابد(11). از این نکته می‌توان‌ نتیجه گرفت که چون فشار روانی(استرس)آزمودنیها به دلیل تمرین در آب کاهش می‌یابد،این امر می‌تواند موجب تغییر نیافتن معنادار در غلظت کورتیزول‌ بزاقی شود. با این حال، نتایج پژوهش حاضر تغییر نیافتن معنادار در غلظت‌ ایمونوگلوبولین A بزاقی و افزایش نیافتن معنادار در غلظت کورتیزول بزاقی متعاقب دو جلسه تمرین شدید را در یک روز نشان دادند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.