Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش کمر درد و تغییر وزن دوران بارداری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 51 تا 60)

کلیدواژه ها :

کمردرد ،سه ماههء دوم و سوم بارداری ،افزایش وزن

کلید واژه های ماشینی : کمردرد، بارداری، درد، تغییر وزن دوران بارداری، میزان افزایش وزن زنان باردار، وزن، اثر فعالیت ورزشی منظم، زنان باردار، زنان، افزایش وزن

پژوهش حاضر،به بررسی اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش کمردرد و میزان افزایش وزن زنان باردار در سه‌ ماههء دوم و سوم بارداری می‌پردازد.جامعهء آماری،155 خانم باردار مراجعه‌کننده به کلینیک مراقبتهای دوران‌ بارداری شهرستان قم بود که از بین آنها،دو گروه 10 نفرهء سه ماههء دوم و دو گروه 10 نفرهء سه ماههء سوم بارداری‌ به صورت در دسترس انتخاب شدند.در ابتدا و انتهای پژوهش،میزان کمردرد با استفاده از پرسشنامهء کبک‌ ارزیابی شد.به گروههای تجربی،برنامهء ویژهء هشت هفته‌ای پیاده‌روی با شدت 50 تا 65 درصد* MHR داده‌ شد.وزن در شروع و خاتمهء بارداری اندازه‌گیری شد.نتیجهء حاصله،کاهش معنادار کمردرد را در گروه‌ تجربی سه ماههء دوم نشان داد(5/0> P .مقایسه افزایش وزن گروه تجربی و گواه سه ماههء سوم تفاوت‌ معناداری داشت(5/0> P .نتیجه نشان داد که فعالیت ورزشی منظم،در کنترل روند افزایش وزن زنان باردار و کاهش میزان کمردرد نقش دارد.

خلاصه ماشینی:

"اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش‌ کمردرد و تغییر وزن دوران بارداری *پریسا صداقتی،کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم **دکتر حمید آقا علی‌نژاد،استادیار دانشگاه تربیت مدرس ***دکتر ابوالفضل ارجمند،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان چکیده:پژوهش حاضر،به بررسی اثر فعالیت ورزشی منظم بر کاهش کمردرد و میزان افزایش وزن زنان باردار در سه‌ ماههء دوم و سوم بارداری می‌پردازد. با توجه به ابهامات موجود در خصوص آثار متفاوت انواع ورزش در سه ماهه‌های دوم و سوم‌ بارداری و با توجه به تغییر وضعیت بدنی واضح و ویژه‌ای که مخصوص به همان سه ماهه است،در پژوهش حاضر بر آن شدیم که به بررسی تأثیر فعالیت‌ ورزشی منظم مانند پیاده‌روی(که شامل ویژیگیهای‌ سبکی،سهولت اجرا،مفرحی و بدون عارضه است‌ و با استقبال بیشتر در دوران بارداری همراه است)بر تغییر وزن کلف بارداری ء میزان کمردرد دوره‌های دوم و سوم بارداری بپردازیم. براساس این جدول(برای آزمون این فرضیه‌ از آزمون T مستقل استفاده شد)مقایسهء افزایش وزن‌ دوران بارداری گروههای تجربی و گواه 1(سه ماههء دوم بارداری)تفاوت معناداری را نشان نداد(5/0> P . بحث و نتیجه‌گیری تجزیه و تحلیل به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که برنامهء تمرین ویژه،باعث تأثیر معناداری بر کاهش درد کمر در گروه تجربی 1(سه‌ ماهه دوم بارداری)شده است. براساس یافته‌های پژوهش حاضر،برنامهء نمرین‌ ورزشی باعث کاهش میزان افزایش وزن در طول‌ بارداری(در محدوده طبیعی)شد و نشان دا که افزایش‌ وزن افراد در گروههای تجربی در مقایسه با افراد گروه‌ گواه،با اجرای پیاده‌روی منظم در محدودهء طبیعی‌ (5/12)قرار داست که با پژوهشهای بک و جورج‌ (1981)،دامز و همکارانش(1999)و گرشاسبی‌ (2005)همخوانی دارد(12،11،14)،ولی با پژوهش حیدری(1378)و محمدی(1381) همخوتنی ندارد(5،1)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.