Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه پذیری از طریق ورزش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 61 تا 72)

کلیدواژه ها :

هویت ،جامعه‌پذیری ،همبستگی ،هویت جنسی ،هم‌نویسی

کلید واژه های ماشینی : ورزش، جامعه‌پذیری از طریق ورزش، ورزشکاران، اجتماعی، زنان غیر تربیت‌بدنی هم‌پژوهی نشان، حاصل جامعه‌پذیری از طریق ورزش، هویت، جامعه‌پذیری نقشها و هویت جنسی، زنان، گروه ورزشی و غیر ورزشی

عضویت افراد در تیم‌های ورزشی،سبب مرور و تمرین ارزشها و هنجارهای اجتماعی می‌شود.این امر،تقویت همبستگی‌ اجتماعی را فراهم می‌آورد.از نظر نیکسون و فرای؛دو اندیشمند جامعه‌شناسی ورزش،حاصل جامعه‌پذیری از طریق‌ ورزش،یادگیری و شکل‌گیری باورها،نگرشها،بهبود مهارتها و جامعه‌پذیری نقشها و هویت جنسی است.این آموخته‌ها به زمینه‌های دیگر زندگی ورزشکاران قابل انتقال است و موجب می‌شود که در زمینه‌های دیگر حیات خود نیز در فعالیتهای‌ گروهی و جمعی به صورت موفقیت‌آمیزی عمل کنند.به عبارت دیگر،آموزه‌های تربیتی کسب شده در فعالیتهای ورزشی‌ به موقعیتهای دیگر زندگی ورزشکار منتقل می‌شوند.در این مقاله،انجام کار تیمی و گروهی علمی به مثابه شاخص‌ جامعه‌پذیری از طریق ورزش مورد مطالعه قرار گرفته است.تحلیل محتوا و مقایسهء مجله‌های تخصصی دو گروه نویسندگان‌ و محققان ورزشکار و غیر ورزشکار،شامل 114 مجله حاوی 931 مقالهء تولید شده ئدر دههء 70 و ابتدای دههء 80 هجری‌ شمسی بررسی شده است.نتیجه تحلیل بین تولیدات علمی دو گروه ورزشی و غیر ورزشی از نظر جنسیت نیز،زنان دانش آموخته‌ رشته‌های ورزشی در انجام کار گروهی موفق‌تر از زنان دانش آموخته رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصاد عمل می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"این آموخته‌ها به زمینه‌های دیگر زندگی ورزشکاران قابل انتقال است و موجب می‌شود که در زمینه‌های دیگر حیات خود نیز در فعالیتهای‌ گروهی و جمعی به صورت موفقیت‌آمیزی عمل کنند. نتیجه تحلیل بین تولیدات علمی دو گروه ورزشی و غیر ورزشی از نظر جنسیت نیز،زنان دانش آموخته‌ رشته‌های ورزشی در انجام کار گروهی موفق‌تر از زنان دانش آموخته رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصاد عمل می‌کنند. آیا جامعه‌پذیری از طریق‌ ورزش که نشانهء آن همبستگی و پیوند گروهی و اجتماعی‌ بیشتر است،در قلمرو فعالیتهای علمی و تولید این دانش‌ نیز قابل مشاهده است؟معمولا،دانشجوبیان رشتهء تربیت‌ بدنی بنا به ماهیت رشته در سالن ورزش به‌طور دسته جمعی به انجام تمرینهای بدنی هماهنگ و موزون‌ می‌پردازند و در قالب تشکیل تیم‌های کوچک با توپ و سایر وسایل ورزشی به تمرین می‌پردازند. براساس آنچه در نظریه‌ها و تحقیقات پیشین آمد، سئوالهای اصلی تحقیق عبارتند از:آیا بین رشتهء تحصیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی همچون اقتصاد و جامعه‌شناسی از نظر میزان هم‌پژوهی به عنوان‌ شاخص جامعه‌پذیری تفاوتی وجود دارد؟آیا این تفاوت‌ از نظر میزان تحصیلات و جنسیت نیز معنادار است؟روش‌شناسی تحقیق روش تحقیق برای مقایسهء هم‌پژوهی،«تحلیل‌ محتوای متون»است. اما آیا تفاوتها از نظر آماری نیز قابل قبول‌ هستند؟تفاوت هم‌پژوهی بین دو گروه فصلنامه از طریق آزمونهای آماری F و t استیودنت نشان می‌دهد که تفاوت میانگین مقاله‌های سه،چهار،پنج نفری‌ جدول 2. رابطهء بین میزان تحصیلات و هم‌1ژوهی نیز نشان می‌دهد،تحصیلات در مقطع فوق‌ لیسانس فرصت کافی برای جامعه‌پذیری از طریق‌ ورزش ایجاد می‌کند و هر دو گروه دکترا و فوق لیسانس‌ نسبت به رشته‌های غیر ورزشی از توان مشارکت و مهارت اجتماعی بالایی برخوردارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.