Skip to main content
فهرست مقالات

مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه های جانبی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 73 تا 86)

کلیدواژه ها :

آگاهی ،شیوع ،بدنسازی ،عارضه‌های جانبی ،مصرف مواد نیروزا

کلید واژه های ماشینی : مواد نیروزا، مصرف مواد نیروزا، ورزشکاران، مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران، شیوع، مواد نیروزا در ورزشکاران رشته، آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی کل، ورزشکاران رشته بدنسازی، میانگین نمره شناخت مواد نیروزا، مصرف

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، بررسی میزان شیوع و شناخت مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی کل کشور در مورد عارضه‌های جانبی مصرف این مواد بود.در یک مطالعه توصیفی نوع گذشته‌نگر کشور(تهران، اصفهان، لرستان، خوزستان و قم)به طور تصادفی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اجرا شد.پس از حذف پرشنامه‌های ناقص، تعداد 259 پرسشنامه بازگردانده شده، کد گذاری شدند و با استفاده از نرم افزار SSPS در دو سطح آمار توصیفی(میانگینها، جدولهای متقاطع و توزیع فراوانی)و آمار استنباطی(تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، آنالیز رگوسیون و تحلیل عاملها)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تعداد 164 نفر (3/63 درصد)از 259 نمونه این تحقیق، حداقل یک بار از مواد افزایش دهنده‌ی عملکرد است0فاده کردند.همچنین، میانگین نمره کلی شیوع این مواد 54/7(حداکثر نمرده 45)، میانگین نمره آگاهی از عارضه‌های جانبی آنها 98/55(حداکثر نمره 100)و میانگین نمره شناخت مواد نیروزا دارای یک رابطه کاملا معنادار بود(05/0 P )، ولی با سطح تحصیلات، تویع باشگاهها و استانها هیچ رابطه معناداری نداشت( 05/0یافته‌های ما حاکی از شیوع بالا و آگاهی بسیار کم این ورزشکاران از عارضه‌های جانبی مواد نیروزا دارند.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: هدف اصلی از اجرای این تحقیق، بررسی میزان شیوع و شناخت مواد نیروزا و آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی کل کشور در مورد عارضه‌های جانبی مصرف این مواد بود. la te,G retlaS در سال 1384، در تحقیقی به منظور تعیین میزان مصرف داروهای استروئید آنابولیک در بین دانشجویان مرد دانشگاه اصفهان دریافتند که 3/8 درصد(21 نفر)از 310 دانشجوی شرکت کننده در این تحقیق، حداقل برای یک بار از این داروها استفاده کرده بودند. با توجه به اهمیت موضوع، محقق بر آن است که به بررسی شیوع و میزان آگاهی ورزشکاران رشته بدنسازی از آسیبهای مصرف مواد گوناگون نیروزا بپردازد تا براساس نتایج حاصل، نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی کند و با پیشنهاد راهکارهای اساسی به منظور بهبود و رفع موانع و مشکلات موجود، گامی هر چند کوچک برای پیشگیری از آسیب به ورزشکاران کشور بردارد. رابطه متغیرهای شناخت، آگاهی از عارضه‌های جانبی داروها و آگاهی از دوپینگ با شیوع مواد نیروزا جدول 3 نشان می‌دهند، با افزایش سابقه فعالیت در رشته بدنسازی، شیوع مصرف مواد نیروزا بیشتر می‌شود و تفاوت شیوع این مواد در بین اشخاصی که سابقه بدنسازی متفاوتی دارند، معنادار است ( 000/0-p و 273/22- F ). آگاهی از دوپینگ، یافته‌های این تحقیق نشان دادند، 9/6 درصد(18 نفر)از شرکت کنندگان در این تحقیق معتقدند که برای موفقیت در ورزش، دوپینگ ضروری است، در صورتی 9/96 درصد (251 نفر)اظهار داشتند، ورزشکاران حرفه‌ای بدنسازی از مواد نیروزا استفاده می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.